SNG ĐỐC NGY NẮNG MUỘN

 

 

 

 

XEM CỜ BN VM NG ĐỐC
 


Lc cc xe pho ngựa
ồn o qun nhỏ
những kht vọng ngn xưa
chật chội những cờ


người đi nước pho đầu
người về bnh phong m
nắng ln... chiều xuống
ka! Chốt đ qua sng

 

 

 


 

Thạch Đ

 

art2all.net