Nguyễn Quốc Trụ

 


 ON ANGELS

All was taken away from you: white dresses,
wings, even existence.
Yet I believe you,
messengers.
There, where the world is turned inside out,
a heavy fabric embroidered with stars and beasts,
you stroll, inspecting the trustworthy seams.
Short is your stay here:
now and then at a matinal hour, if the sky is clear,
in a melody repeated by a bird,
or in the smell of apples at the close of day
when the light makes the orchards magic.
They say somebody has invented you
but to me this does not sound convincing
for humans invented themselves as well.
The voice—no doubt it is a valid proof,
as it can belong only to radiant creatures,
weightless and winged (after all, why not?),
girdled with the lightning.
I have heard that voice many a time when asleep
and, what is strange, I understood more or less
an order or an appeal in an unearthly tongue:
day draws near
another one
do what you can.


Berkeley, 1969
Czeslaw Milosz

 

~~oOo~~

 

 

VỀ NHỮNG THIÊN THẦN

 

Chúng lấy sạch của bạn
Chiếc áo dài mầu trắng,
Đôi cánh,
Ngay cả sự hiện hữu của bạn
Tuy nhiên, tớ tin bạn
Những v́ thiên sứ.
Ở đó, nơi thế giới, lận đàng trong ra thành đàng ngoài
Một lớp vải nặng nề thêu những v́ sao và thú vật
Bạn đi dạo, kiểm tra những đường may đáng tin cậy
Ngắn, là sự tại vị ở đây của bạn
Lúc này, lúc nọ, vào buổi sáng, khi trời quang đăng
Trong một giai điệu được 1 con chim lập lại
Hay là mùi táo vào lúc hết ngày
Khi ánh sáng làm điều kỳ diệu
Trên những vườn cây.
Họ nói, một người nào đó bịa đặt ra bạn
Nhưng với tôi, điều này không đáng tin, không thuyết phục
Bởi là v́ con người cũng thường bịa đặt ra chính họ.
Tiếng nói - tiếng Huệ, thí dụ, chẳng nghi ngờ chi
Là 1 bằng chứng giá trị
Bởi là v́ nó thuộc về, chỉ thuộc về, những sinh vật thần sầu, rạng rỡ
Nhẹ tênh, có cánh (nói cho cùng, tại làm sao, không?)
Tráng bằng tia chớp.
Tớ nghe tiếng đó - qua bạn bè của tớ -
Rất nhiều lần, trước khi ngủ
Và, lạ làm sao, tờ hiểu, nhiều hoặc ít
Một mệnh lệnh, hay, 1 lời kêu gọi
Bằng 1 ngôn ngữ không có ở trên trái đất
Một ngôn ngữ siêu nhiên
Một ngày tới gần
Một ngày nữa
Làm điều bạn có thể làm.
 

 

Nguyễn Quốc Trụ dịch

 

 

(Nguồn : Tin Văn

www.tanvien.net

New Tin Văn

www.tinvan.limo )

 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net