Quỳnh Chi

 

NGÀY VẮNG CHỒNG

 


Thỉnh thoảng khi chồng vắng nhà
Mấy bà bạn rủ cùng ra phố phường
Buổi trưa t́m hiệu ăn ngon
Chọn lady-course vừa ngang túi tiền
Đi Ueno xem tranh
Tiệm ḿ nổi tiếng cũng gần đấy thôi
Họp PTA ra rồi
Liền tới hiệu bánh có quầy cà phê

Chồng đi công tác hôm qua
Hôm sau về thấy cửa nhà sáng chưng
Bảo rằng chồng ở hotel
Về nhà sẽ thấy chật hơn bao giờ
Nên lo dọn dẹp bớt đồ..
Chồng hoảng hốt vội chạy ra bới t́m
Nào máy đánh chữ cũ mèm
Với những “đồ cổ” giữ ǵn bấy lâu …Quỳnh Chi (16/11/2019)


 

art2all.net