Quỳnh Chi

 

T H U   C Ả M

 


Rừng thng xo xạc gi la
Lũng đồi rực rỡ sắc thu ngập trn
Ngang trời chim nhỏ từng đn
Vội bay nhanh kẻo gi đng lại về

Quỳnh Chi (Seattle 21/10/2019)


 

art2all.net