Quỳnh Chi

 

NHỚ THƯƠNG

Lương Nương


Hoa rơi l rụng tơi bời
Mặt hoa xa cch thng ngy nhớ thương
Nhớ ai bao nỗi đoạn trường
Nhớ ai suối lệ sầu thương tun ging
Đầy vơi ring một tấc lng
Biết đem tm sự ngỏ cng ai hay
Mong cho gi thổi my bay
Cng trăng xin gửi mun lời nhớ thương
Lầu cao dạo phm đn cầm
Trăng soi hoa tỏ đầy vườn mn khai
Tương tư chưa dứt một bi
Lệ rơi chan chứa ngưng dy đn chng
Tiếng rằng su nhất sng Tương
Lm sao snh với niềm thương gửi người
Sng su c đy người ơi
Lng ta thương bạn trng khơi v bờ
Sng Tương thương nhớ ngẩn ngơ
Hai đầu sng luống mong chờ gặp nhau
Nhớ thương m chẳng thấy đu
Xin cng uống nước sng su nhớ người
Mộng hồn bay chẳng tới nơi
Xin la xc để tới nơi gặp người
Tương tư ngơ ngẩn bồi hồi
Biết yu l khổ tnh người vương mang
Nhớ thương thương nhớ min man
Nhớ thương v hạn mun vn nhớ thương
Hay đu bể khổ tnh trường
Th xưa đừng gặp đừng thương nhớ người


(28/4/2004)
Quỳnh Chi

phng dịch Tương tư của Lương Nương


 

 


Tương Tư


Hoa hoa diệp diệp lạc phn phn
Chung nhật tư qun bất kiến qun
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn
Lệ chu ngn thượng cnh thim ngn
Ng hữu nhất thốn tm
V nhn cộng ng thuyết
Nguyện phong xuy tn vn
Tố dữ thin bin nguyệt
Huề cầm thượng cao lu
Lu cao nguyệt hoa mn
Tương tư đn vị chung
Lệ trch cầm huyền đoạn
Nhn đạo Tương giang thm
Vị đề tương tư bạn
Giang thm chung hữu đề
Tương tư v bin ngạn
Qun tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
ồng ẩm Tương giang thủy
Mộng hồn phi bất đo
Sở khiếm duy nhất tử
Nhập ng tương tư mn
Tri ng tương tư khổ
Trường tương tư hề, trường tương tư
Trường tương tư hề, v tận cực
Tảo tri như thử quải nhn tm
Hồi bất đương sơ mạc tương thức


Lương Nương
  

art2all.net