Thi Bạch Vn

 

 

THƠ

 

Trang Thơ Ma Phượng

Tuổi Hồng Đồng Khnh

 

o Tm Ngy Xưa

Cánh hạc bay r̀i

Chm trong mu tuyết

dũng kh ngn năm/hoa no đ đơm bng

Hương sắc ma xun

Hương sắc ma xun #2

Lời cầu xin rất chn

Mạ của con

Mẹ ơi, con nhớ lắm

Men xun

Mưa thu

Thu tm

Thu xướng họa

Xun hoi niệm

 

CD My Tm ( 15 bi thơ diễn ngm)

 

 

VĂN

 

Đi mắt quỷ qui

Mộng nửa chiều

Rừng thương với duyn thơ kỳ ngộ

 

 

 

art2all.net