Thiếu Khanh

Trong Cơn Thao Thức

 

Vào tập

 

Mẹ

Buổi sáng

Du mục

Phân vân

Nói với người t́nh

Sự thật

Ư nghĩa

Trong cơn thao thức

Trường ca Việt Nam

Trong đêm

Lời cho em cuối năm

Gọi

Minh họa

Xe của chúng ḿnh

Quà cho mùa xuân

Tháng tám

Ngoài miền cực lạc

Trong cơn thao thức II

Tên đặt cho con

Dấu nhạc buồn

Bên ngoài mùa xuân

Cuồng ca

Cho con trai đầu ḷng

Hư vô

Đời không dung người hào kiệt

 

Lời cuối

 

 

Thơ Thiếu Khanh

art2all.net