Thiếu Khanh

Trong Cơn Thao Thức

 

 

 

Buổi sáng

  

Buổi sáng thức dậy

Nh́n lên mái nhà thưa như phên mắt cáo

Nghe đài phát thanh xây dựng nông thôn

 

Buổi sáng thức dậy

Nghe tàu bay rao đờn vọng cổ

Kêu gọi “tàn quân Việt Cộng” đầu hàng

Và rải truyền đơn

 

Buổi sáng ngoi ra từ trong vôi gạch

Cởi trần kiểm điểm vết thương

Nghe nói phi cơ bỏ bom lầm lẫn

Sau cuộc điều tra sẽ có bồi thường

 

Buổi sáng ở trại tạm cư

Nghe nói đánh nhau hai mươi năm nữa

Bom đạn và tiền

    do đồng minh hai bên viện trợ

Phần chúng ta chỉ góp máu xương

 

Buổi sáng chui ra khỏi hầm trú ẩn

Vỗ vào đầu thấy đau

Ngắt vào thịt thấy đau

Da thịt nghe đau:

 dấu hiệu sống c̣n.

 

                             (Hậu Nghĩa 1965)

 

 

Thơ Thiếu Khanh

art2all.net