Thiếu Khanh

Trong Cơn Thao Thức

 

 

 

Dấu nhạc buồn

   

Rơi trên bờ vai người yêu

Rơi trên mảnh đất khô nghèo

Rơi trên mầm non hy vọng

Rơi trên g̣ má nhăn nheo

 

Mười năm nhăo mềm ḷng đá

Những dấu nhạc sầu hắt hiu

 

Rơi trên thân gầy của con

Rơi trên thây cha chiến trường

Rơi trên vai oằn của mẹ

Rơi trên xóm làng tan hoang

 

Trăm năm xẻ ṃn khoé mắt

Những dấu nhạc sầu quê hương

 

Rơi trên cuộc đời tối tăm

Rơi trong niềm vui âm thầm

Rơi trong nhọc nhằn tủi cực

Rơi trong tao phùng ly tan

 

Ngh́n năm thấm đằm trang sách

Những dấu nhạc sầu Việt Nam.

 

 

 

Thơ Thiếu Khanh

art2all.net