Thiếu Khanh

Trong Cơn Thao Thức

 

 

 

Hư v

 

Mặt trời như hn đ

Rất v tnh lăn qua

Trong hoang vu tr nhớ

Của một cọng rơm kh

 

Cuối cơn mơ mệt lả

Trn vng ro kẻm gai

Mặt trời nằm tắt thở

Vng giọt nắng tn phai

 

Trn đỉnh cao với gi

Con chim no vt bay

Cọng rơm nằm gọi nhớ

Một cht bng no đy

 

Em im lm thảo mộc

Giữa cuộc đời san h

Em m thầm ci mặt

Sống một đời cỏ kh.

 

  

 

Thơ Thiếu Khanh

art2all.net