Thiếu Khanh

Trong Cơn Thao Thức

 

 

 

Thng tm

 

By giờ l ma thu

Con ơi con chn muồi giấc ngủ

Ba treo quanh giừơng

Những ngọn đn lồng

       con rồng con c

Con rồng con c bay lội thảnh thơi

Ba dỗ dnh con hy vọng ho huyền

  

By giờ l ma trăng

Con ơi con đm di cạn sữa

Khi lửa vy thnh Nam Bắc Ty Đng

Giọt trắng kh nguồn

Giọt hồng đ ứa

Con nhay đau v mẹ từng cơn

Giọng ơi giọng cũng kh buồn.

 

By giờ l tuổi thơ

Con ơi con đ gi tiếng khc

Sng nổ quanh nh

Đm di nổi ốc

Truyện thần tin lạc lng bơ vơ

Ba cho con ngy thng xa m

Mẹ ru con nước mắt ma thu.

 

 

 

Thơ Thiếu Khanh

art2all.net