Thiếu Khanh

Trong Cơn Thao Thức

 

 

 

Trong cơn thao thức

 

 

I

Thôi c̣n chi dấu chân em

Hai mươi năm dậy tiếng kèn ra quân

      Mai sau dù hối trăm lần

Lửa nào cho ấm cả ngần ấy đêm! 

  

 

                             II

         Nh́n ra trăm mặt thân quen

Rời tim máu chảy ruột mềm chưa đau?

      Vẫn c̣n bờ lũy chia cao

Trong mê tay bỏ tay nào biển sông!

 

 

                   III

        Nguồn xưa rẽ nước phân ḍng

Thôi chung núi lớn thôi chung biển dài

      Mỗi ngôi nhà cũng chia hai

Th́ trong giấc ngủ vẫn hoài giao tranh.


 

 

Thơ Thiếu Khanh

art2all.net