a2a ân cần giới thiệu

 

 

 

 

THÂN TRỌNG SƠN

 

CUỘC LY HÔN TRÊN NÚI CAO

 

TẬP TRUYỆN DỊCH


Sách dầy 270 trang,

30 truyện ngắn của 10 tác giả

Việt Phương ấn hành

 

Liên lạc: cuanhado@gmail.com

 

~~oOo~~

 

 

THAY LỜI TỰA
 

          Công việc dịch và giới thiệu, xưa nay, nhiều người đă làm và làm thật xuất sắc. Nhờ tài năng, sự thông tuệ và lao động sáng tạo của các bậc tiền bối dịch giả mà các thế hệ độc giả Việt Nam đă tiếp cận được với nhiều tác phẩm kim-cổ từ nhiều nền văn học trên thế giới. Khó có thể đánh giá đúng mức ảnh hưởng của những tác phẩm dịch thuật này lên tâm hồn Việt Nam. Nhưng, có thể nói, các bậc tiền bối dịch giả đă có đóng góp rất lớn vào việc nâng cao tầm nhận thức cũng như tŕnh độ thưởng ngoạn văn học nghệ thuật của người Việt. Không có những quyển sách dịch, tŕnh độ thẩm mỹ của độc giả (và cả tác giả) Việt Nam chắc khó đạt được như ngày hôm nay.
 
 Công việc dịch và giới thiệu, các bậc tiền bối đă làm thật xuất sắc và Thân Trọng Sơn đă kế thừa sự xuất sắc đó. Kế thừa và có nét duyên riêng thật đáng yêu. Chữ nghĩa trong các bản dịch của Thân Trọng Sơn mới mẻ, tươi nguyên và như là của riêng ông. Đọc tác phẩm của các tác giả cổ điển, qua bản dịch của Thân Trọng Sơn, ta có cảm giác như ông đang giới thiệu một tài năng mới, kiệt xuất, nhưng c̣n ẩn danh của Việt Nam.
 
 Để kết luận, xin trích đoạn cuối trong “Phía bên kia của Tháp Babel”, một trong hai mươi truyện ngắn của nhà văn Brazil - Paulo Coelho - mà Thân Trọng Sơn đă dịch và giới thiệu: “Khi loài người ngày càng có nhiều tham vọng, Thượng Đế đă hủy Tháp Babel, và mọi người bắt đầu sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, với ḷng khoan dung vô biên, Ngài cũng đă tạo dựng nên những con người để tái dựng những chiếc cầu ngôn ngữ, nhằm mở ra đối thoại và truyền bá tư tưởng nhân loại. Con người này, mà ta ít khi chịu khó lưu ư đến tên mỗi khi giở ra đọc một cuốn sách nước ngoài, chính là nhà dịch thuật."
 
 Trong ư nghĩa này, Thân Trọng Sơn xứng đáng được gọi là Nhà Dịch Thuật.
 
 Nguyễn Âu Hồng
 Oregon, January 2015
 

~~oOo~~


 
TRONG TẬP NÀY

 

 Phía bên kia của tháp Babel. 
 Người chết mặc bộ quần áo ngủ. 
 Di chúc.
 Hoa violet ngày thứ tư. 
 Thánh đường. 
 Hoa theo mùa. 
 Người tù trở về. 
 Bến đỗ. 
 Đứa bé. 
 Anh hề. 
 Ngày nắng nóng. 
 Ông già ngu xuẩn. 
 Ánh trăng. 
 Đứa con. 
 Lời thú tội. 
 Ông cụ Milon. 
 Cánh cửa sổ mở. 
 Người kể chuyện. 
 Trà. 
 Chiếc lá cuối cùng. 
 Món quà của những người thông thái. 
 Hai mươi năm sau. 
 Đánh cược. 
 Cái chết của một viên chức. 
 Những buổi học đắt tiền. 
 Cuộc ly hôn trên núi cao. 
 Cơn băo. 
 Đôi tất lụa. 
 Những cánh hạc. 
 Mưa rào. 

PAULO COELHO
PAULO COELHO
ANDRÉ MAUROIS
ANDRÉ MAUROIS
ANDRÉ MAUROIS
ANDRÉ MAUROIS
ANDRÉ MAUROIS
ANDRÉ MAUROIS
ALBERTO MORAVIA
ALBERTO MORAVIA
ALBERTO MORAVIA
ALBERTO MORAVIA
GUY de MAUPASSANT
GUY de MAUPASSANT
GUY de MAUPASSANT
GUY de MAUPASSANT
SAKI
SAKI
SAKI
O ' HENRY
O ' HENRY
O ' HENRY
TCHEKHOV
TCHEKHOV
TCHEKHOV
ROBERT BARR
KATE CHOPIN
KATE CHOPIN
HWANG SUN-WON
HWANG SUN-WON


 

MỜI ĐỌC ĐÔI TRUYỆN DỊCH:

 

Bản di chúc ( Guy de Maupassant)

Cơn băo ( Kate Chopin)

Hoa theo mùa (André Maurois)

Mưa rào  ( Hwang Sun-won)

 

 

H̀NH ẢNH RMS ( 2 THÁNG 12, 2017)

 

 

 

 

 

 

 


 ~~oOo~~
 

 

 

 

 

 

Trang Thân Trọng Sơn

art2all.net