Thân Trọng Tuấn

 

 

BẨM BÀ XIN THA!

 

 


Hoa bắp rụng trôi chơi trong nước lụt
Ḍng Ngự Hà mất hút bóng thân c̣
Lầu Khánh Ninh du tử đứng bơ vơ
Cánh hạc vàng hững hờ soi sóng bạc

Trăng Trung Thu lạc loài rơi tan tác
Ngọ Môn buồn ngơ ngác ngắm Kỳ đài
Cửu Vị Thần Công (1) theo năm tháng nằm dài
Quảng Đức (2), Thể Nhân (3) phân hai ngạch cửa

Từ chợ Đông Ba lần qua ngả giữa
Đi thêm chút nữa ngang cống Thanh Long
Trước miếu cửa Trài nước bạc lượn ṿng
Sông Đào Bao Vinh chảy thông cầu Hậu

Những con tép rong như bầy châu chấu
Theo ánh đèn t́m chỗ náu b́nh an.
Cầu Trường Tiền ướt đẫm nước Hương Giang
Bến Thương Bạc bàng hoàng cơn sóng vỗ

Tả, Hữu trạch tuôn tràn ḍng nước lũ
Con ễnh ương gàn cứ măi ngậm tăm (4)
Chẳng chịu gọi ầm: “Bà hai đó hả?”
Ện Oạng kêu đi! Không cần ai dạ!

Chỉ trả lời “Ùm” cho nước xuống mau
Ôn Trời tha kêu con Lẹm bắt cầu
Bà Trời già răng mà giận quá lâu?
Tha làm phước! Đây cối trầu dâng Mệ!

Ngài Ngự Se Ḿnh: Sầu giăng dương thế
Bà nhỏ lệ t́nh tràn cả ḍng sông
Lụt ngập nhà dân, lềnh bềnh bùn rác!
Bà thời miếng trầu! Lui cơn nước bạc!

Nước lụt phập phềnh khổ lắm Bà ơi!
 


Thái Cát Thân Trọng Tuấn
California October 11, 2020
 

______


Ghi chú:

Năm ni hai ôn mụ nhà Trời nhè dịp Tết Trung Thu mà bắt lỗi bắt phải quá sớm, rồi khi đến tháng mười th́ răng đây?

(1) Cửu Vị Thần Công: Chín khẩu súng vía Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Xuân, Hạ, Thu, Đông gần hai cửa Thể Nhân, Quảng Đức.

(2) Cửa Quảng Đức: Cửa Sập

(3) Cửa Thể Nhân: Cửa Ngăn

(4) Khi ễnh ương kêu, báo hiệu nước lụt bắt đầu xuống (nước rút). Mọi lần, nhái theo tiếng ễnh ương kêu: “Ai đó?” – “Tui đây!” – “Bà Hai hả?” – “Ừm!”

 

Thơ Văn

art2all.net