Để nghe được nhạc trn a2a, xin download Adobe Flash Player

Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về

 

Đường về Quảng Nam

 

Nhạc Vũ Đức Sao Biển

Thu Vng trnh by
 

 

 

Chập chng Trường Sơn giăng mắc,

                  ngn thước khe su

                  ngn thước non cao

Đường về Quảng Nam xa lắm,

                  rừng ni mng mnh

                  ghềnh thc lnh đnh

Người ở miền nam thương qu

                   mu o xưa thu vng

Nhạc chiều chm trong mắt biếc

                   ma ấy hoa sim tn.

Đường về Quảng Nam xao xuyến điệu h khoan.

Ra đi, ta nhớ một chiều tiễn đưa.

Sng Thu ai đứng bn con đ xưa.

Tre xanh cn in bng nước

Sng tri từ bao kiếp trước

Bi du cn đ, tiếng ai vọng về.

 

Giờ ny ngồi trng phương ấy,

                      trời đất my che

                      mờ mấy sơn kh.

Đường về lng ta vẫn nhớ

                      vạt tc ai bay

                      chiều gi thu phai

Một đời ngn sng trăm bến

                      cũng c khi quay về.

Tm lại trời xưa đu thấy,

                       t o bay ven đồi.

Đường về Quảng Nam ta nhớ người, người ơi.

 

 

 

đ nẵng

art2all.net