art2all.net n cần giới thiệu

 

 

TẬP THƠ KINH V THƯỜNG

Của Ph Hư Dật Sĩ V THẠNH VĂN

 


Lục bt 10,000 cu

Gồm 2 Quyển : Thượng v Hạ

Mỗi Quyển 13x19cm,  800 trang, 5000 cu lục bt

Nh xuất bản Hồng Đức

Lời tựa: Cung Tch Biền

Phụ bản: Bộ ảnh "Sương Vờn Non Động"

 

Lin lạc : vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi.phds@yahoo.com

 

~~oOo~~

H Thượng Nhn

LỜI TỰA

CT BỤI #1

 

V Thạnh Văn

TIỂU TỰ

NHN NGY HON THNH CT BỤI #10

CỦA TON BỘ KINH V THƯỜNG

 

Ng Nguyn Nghiễm

V THẠNH VĂN V KINH V THƯỜNG,

SẤM VỌNG BN LỀ TỬ SINH

 

Nguyễn Đăng Trc

NHỚ LẠI NGHĨA THI CA CỦA CỔ NHN:

ĐỌC TẬP THƠ KINH V THƯỜNG

CỦA NH THƠ V THẠNH VĂN

 

Thinh Quang

ĐỌC KINH V THƯỜNG

CỦA PH HƯ DẬT SĨ V THẠNH VĂN

 

Cung Tch Biền

BI TỰA VIẾT CHO KINH V THƯỜNG

CỦA V THẠNH VĂN

 

a2a mời đọc vi trch đoạn:

CT BỤI #1

 

 

 

 

 

Giới thiệu Kinh V Thường

trang V Thạnh Văn

art2all.net