Thi lăo Hà Thượng Nhân

 

 

LỜI TỰA

CÁT BỤI #1

 

 


          Cuộc đời vốn vô thường, nay c̣n mai mất. Sinh để mà diệt, có để mà không, c̣n để mà mất. Lăo Tử nói: “Tạo Hóa bất nhân.” Thật ra, không phải Tạo Hóa bất nhân, mà, Tạo Hóa vô t́nh trước mọi sự, thản nhiên trước mọi việc.

Cổ nhân khắt khe ư? Nhiều người đẹp cỡ Tây Thi, Chiêu Quân mà cổ nhân nỡ bảo đó là “cái túi da đựng mớ thịt thối.” Sự thật vốn tàn nhẫn. Sự sống là tự đánh lừa ḿnh bằng những ngôn từ hoa mỹ. Thật ra, chỉ v́ cổ nhân đă thấu suốt tận ngọn ngành nguyên ủy mà thốt lời chân thật vậy.

Suy đến cùng th́ đời người chẳng có ǵ cả. Sống lâu hay chết yểu th́ cũng có lúc bắt đầu và chấm dứt. Cho nên cổ nhân lại nói: “Không có thọ yểu, không có sang hèn.” Dù biết đời không có ǵ cả mà tác giả Vơ Thạnh Văn lại làm KINH VÔ THƯỜNG dài đến mười ngh́n câu thơ lục bát!

Con người quả là một con vật phi lư. Lỗ Trí Thâm vừa đi tu vừa ăn thịt chó và uống rượu. Nguyễn Công Trứ th́ lên Chùa lễ Phật mà “theo sau đủng đỉnh một đôi d́…” Đời người vốn vô nghĩa như cuộc đời vốn vô nghĩa vậy. Con người vốn vô lư như cuộc đời vốn vô lư vậy.

Tác giả Vơ Thạnh Văn chắc chắn thừa biết câu: “Hữu danh bất như vô danh, vô danh bất như đào danh.” Đào danh là chạy trốn sự nổi danh. Trốn danh lại c̣n viết sách! Viết sách để làm ǵ? Để khoe kiến thức, thông thái, uyên bác, tài năng?… Hay ít nhất là “thốn tâm thiên cổ” gởi gắm tấc ḷng ḿnh lại cho mai hậu, mong gặp được kẻ tri âm, người tri kỷ.

Người xưa, Khổng Minh và Châu Do là hai kẻ thù bất cộng đái thiên. Du than: “Thiên sinh Du hà tất sinh Lượng.” Trời đă sinh Du sao c̣n sinh Lượng?! Thế mà khi Chu Du chết, Khổng Minh đă khóc bằng một bài điếu văn vô cùng thảm thiết. Hóa ra, giết Du mà Khổng Minh vẫn thật t́nh thương Du. Bởi, trong đời, Du mới đáng mặt tri kỷ của Khổng Minh Gia Cát Lượng Vũ Hầu vậy.

Tôi nghĩ Vơ Thạnh Văn chẳng muốn khoe ḿnh, cũng chẳng mong ǵ t́m được tri kỷ tri âm trong mai hậu. Uy Viễn Tướng Công Nguyễn Công Trứ chỉ muốn kiếp sau làm một cây thông đứng giữa trời mà reo, nhưng vẫn làm hết tập thơ nầy đến tập thơ khác. Bởi, không viết th́ không chịu được. Bất b́nh tắc minh là thế đấy.

Chung cuộc, kẻ tài tuấn trong thiên hạ, từ đông sang tây, từ kim chí cổ, bất đắc dĩ mà phải viết, bất đắc dĩ mà phải làm văn chương đấy thôi. Âu cũng là cái nghiệp dĩ của một kiếp tài hoa nghiệp chướng nặng nợ văn chương. Vơ Thạnh Văn cũng nằm trong cái định luật thường hằng muôn kiếp ấy.


Viết tại chung cư Sommerset park, San Jose, California,

Đêm mồng 10 tháng Sáu, năm 2007.

HÀ THƯỢNG NHÂN
 

 

 

Giới thiệu Kinh Vô Thường

trang Vơ Thạnh Văn

art2all.net