Ngô Nguyên Nghiễm

 

 

THẠNH VĂN VÀ KINH VÔ THƯỜNG,

SẤM VỌNG BÊN LỀ TỬ SINH

 

 

 

A. Nghiệm Thề H́nh Tướng
(Cát Bụi I)

Chao ḿnh trong ngưỡng cửa phù sinh, hằng hà cát bụi li ti bay khắp cùng thế giới sinh tồn nghiệt ngă.Chính vậy, bước vào lộ tŕnh t́m tánh giác, bằng những thiện căn như di hành dưới những đóm sáng le lói, băng ngang tư thức mà t́m chánh lộ. Nhưng tánh giác không h́nh không tướng, mà nghiêng ngửa giữa những vọng trần mê hoặc, che khuất những lộ tŕnh chân phương đang trải dài trước mặt. Cơi phù đồ loang loáng những mê vọng ngă chấp, khiến tâm hướng xoay ṿng trong tư thức nhân gian.Vẹt những đám mây ảo giác , phủi nhẹ cát bụi trên chiếc gương soi cổ độ, may ra chân tâm được chuyên chở thuần hành trong cuộc hành tŕnh phục hồi tánh giác huyền diệu .

Bước đầu, phục sinh ảo giác trong cơn mê lầm, vốn ta hạt bụi ưu phiền mà bàng hoàng cát bụi trong mơ, hành giả bước đi trên ngưỡng cửa chấp pháp, loáng thoáng dợm bước chân trần trên hướng duyên giác. Cơn mê lộ vẫn lấp ló trong bước đầu nhập thể đối thoại với những cơn sóng dập dềnh những dấu tiền căn, mộng đời thường vẫn treo chơi vơi trên liễu xanh, cát trắng, mà người trên bước đi – về cũng đầy tràn lối mộng của ṭa hồng lâu. Pháp diệt pháp sinh, từ trong cốt lơi của tánh giác, nhưng khởi đầu bước vào chánh lộ, khác ǵ những phong nhụy trầm tư vẫn như hư không vây phủ suốt kiếp giang hà.Băng lăng dấu xe ngựa cũ mây bay lỡ làng, mong chờ diệu vợi tụ h́nh mai về chất đá cho mây/chép thơ đợi gió trăng gầy qua song/ ai nghiêng gối mộng se ḷng/ chuyện xưa ngày cũ ḅng bong rối bời. H́nh ảnh ước mơ thoát tục, chân trần dậm bước vào lộ tŕnh duyên giác, nhưng tiếng thơ tiếng chuông huyển hóa tiếng kinh vọng âm…chỉ là ảnh tượng chưa kịp bản lảnh hóa thân của bước khởi đầu duyên ngộ. Chặng đời bước qua h́nh tướng, như kẻ ần cư khoát vội lớp áo nhật b́nh bước vội vào đường chánh pháp, tâm chưa thông thả , ư niệm tập niệm khu trú chan ḥa trong giấc tục lụy công danh bèo bọt nổi ch́m/giác thân huyển họp đường tim dập dồn/nầy người tu hạnh sa môn/ như ong lấy mật hoa hờn chiều mưa/ta tên khất sĩ nửa mùa/ yêu em toan tính chuốc bùa luyện đơn/chân về guốc gơ cuối thôn /chuông không êm nỗi lời đồn trăng hoa. Rơ ràng, trên bước vác giác thể hầu định vị trong ngơ thiền hành, hành giả như đang dấn bước vào giai đoạn I của thập mục ngưu đồ. Người cư sĩ ước vọng hoành thân bước đầu trong hạnh sa môn, đang khoác vội áo tơi đi t́m trâu trong một sân khấu, thấm đậm màu sắc tục lụy, trâu vẫn t́m chưa thấy…Mà trước mặt sát na sinh diệt từng giây/mắt người(vàng lạnh liêu trai) ră bời/bao nhiêu nắng quái hong trời/áng mây tiền kiếp lặng trôi dật dờ. Ngă tục lụy vẫn thấp thoáng trên đầu con đường mới khởi hành, nên sáu căn sáu trần như những h́nh ảnh mặt nạ hư huyển bay nhảy tận cùng ngơ sống, người bước vội vào tu chứng dù nhiều cương quyết đoạn tâm, nhưng điểm hóa thân c̣n chờ nhiều hạnh ngộ. V́ vậy, như ảnh tượng lăo trang sơn tuyết nguyệt phong vân nửa đời bẻ kiếm lau tay/ hẹn người bên cơi hoàng mai giang đầu/chờ trăng xơa bóng chân cầu/ lược ngà gỡ mái tóc nhàu quyện hoa. Gỡ mái tóc nhàu từ bến giang đầu, là tạo dịp hóa thân xua hết cát bụi lầm than trong cuộc sống phù du, bước nhẹ chân không trở về bản thể sáng láng nguồn cội. Muốn là muốn vậy, nhưng thành tụ chân như của bước đường sáng thế, c̣n a tăng tỳ kiếp mới mở hoác được bằng thiện căn tu chứng….

Ra đi ngựa ốm đường trường/nước xuôi thuở ấy c̣n vương lệ dài/thuyền về gió ngược hồng phai/rụng rơi ră cánh lan đài cơi hoang/dáng ai mờ tỏ sương ngàn, yêu ma-quỷ mị-chú thần-bùa mê/lục trang thư cổ câu thề/lối ra bào ảnh-dặm về hư không. Tâm thức bước đầu tao ngộ chánh pháp, tâm vẫn lao xao muốn t́m trong vạn thể hướng ngộ nhập trung đạo, lối ra bào ảnh – lối về hư không phải chăng lối khoa tay bắt ấn mười phương vẫn chưa thoát khỏi tiền căn vô định của cuộc giải thoát?

Những hướng vọng t́m kiếm trong lẽ thường hằng, bước đầu nhập thể vào thiên địa hữu căn , ảo vọng hạnh phúc và khổ đau vẫn như yếu chỉ phân hóa cùng cực. Người tu chứng xao xác trong cơn sa mù của hư không, ch́m ngập trong ảo giác giác ngộ t́m thấy, bằng trí dũng bên đạo quả phảng phất linh hương mà ngơ ngác trước cuộc truy t́m. Họa chăng, trên đoạn đường kế tiếp, người hành giả hiểu rằng chiếu chăn đá sỏi muộn màng/nửa khuya chợt tỉnh giấc bàng hoàng xưa/hạt gầy bụi sũng cơn mưa/trôi về tiền kiếp chờ mùa hóa thân.

Niệm rằng:
Bản lai cát bụi xoay vầng,
Bao phen lâm lụy-mấy tầng ngửa ngang
Hoa cửa động- khói ven làng
Phấn hương nhân thế vô vàng linh tinh

Bụi từ thập giá phục sinh
Và qua biển đỏ xây linh hiển đài
Cát từ sa mạc phôi khai
Vượt qua biển chết đầu thai kiếp người.
 


B. Nghiệm Thể Đầu Thai ( Hóa Thân )
( Cát Bụi II )

Người từ cát bụi đầu thai/nghe kinh hóa cội hoàng mai đền thần/là từ sỏi vụn liều thân/ngẩn ngơ-trôi dạt-phù trầm hợp ly/đất trào phún thạch ra đi/người về hưng phế thị phi bụi tàn/ta hun củi mục non ngàn/t́nh trơ tro lạnh-đêm tàn rượu vơi.

Suốt trăm mùa trăng quang quả t́m vết, mang theo vai áo những ảo ảnh phủ hư của cuộc đời. Bao nhiêu hệ lụy chan ḥa trong ṿng trầm luân, sương sa gió táp, t́nh trường…nhiều lúc cũng chợt thấy sát na sinh diệt và ảo ảnh thường hằng huyển hoặc trong cuộc sinh tồn. Tâm thức của người hiền giả vẫn thấm đẫm chân như, nên trong thực tại vẫn thấy hoa ưu đàm chợt nở trên ngón tay chánh giác. Loáng thoáng bên nhiều ma vọng hiện thể, nhưng ṿi vọi đại ngàn tâm thể đă bước đầu tṛn sáng, bao nhiêu hưng phế đều gom tụ niệm thần bước nhỏ nghe kinh.

Dấu trâu như chấm đen vời vợi cuối chân trời, lại hóa thân như cát bụi man khai bên thần thức kiên tŕ người bước vào đường tu chứng niệm nào không trước không sau/ không sinh – không diệt – không dày – không thưa…Hiền giả nương kinh hiểu nghĩa, lần ḍ trên đường đi vào chánh giác, t́m ra dấu chân không , mà không phân biệt chánh tà , thực ảo, trọng khinh : bụi nào trọng bụi nào khinh/tro nào luân lạc ngày binh biến dài/cát nào nhạt-cát nào phai/sỏi nào da thịt miệt mài chiêm bao. Tất cả hiện thân của phẩm chất tinh ṛng, dù ở trạng thái nào trong cuộc hóa sinh cũng vẫn duy nhất một phẩm chất tinh ṛng như vậy. Đă du nhập như kim thân, th́ vàng ṛng dù ở vật thể hoạt hóa nào cũng hoàng kim bất hoại.

Chính vậy, sự hóa thân nhưng tư hướng bước vào nguồn cội, là ư niệm vượt thoát. Một ư niệm của bước đầu trước ngưỡng cửa lạc đạo, dù sơ khởi cũng là quả luân hồi luân chuyển từ hạt duyên khởi trong sát na thiện nghiệp. Diễn biến của Kinh Vô Thường chầm chậm vơi đầy trong những bước chuyển động của luân xa như thế. Hành giả ưu niệm phá cách trong bước du hành lạc đạo, phơi đầy tư tưởng quang khởi tiệm tiến, chờ đợi: người lưu kinh sách mấy tầng/ta thao thức đợi bấc tàn dầu hao. Khi đối duyên xúc cảnh, thừa hành thanh bạch bên chân khí quanh minh của đạo pháp, nên trước hướng trâu đi dù mờ tỏ chưa hiển hiện bạch hóa, nhưng tâm cảnh vương vấn ngă chấp, thế thường tục lụy vẫn man mác phân tâm.

Chập chờn hư thực trên bước du hành t́m dấu chân trâu, h́nh ảnh ẩn hiện như sa mù làm tăng trưởng thêm sự cố gắng bước lên đường tu chứng. Bao nhiêu duyên khởi vẫn ngơ ngác trong tư thức hiu quạnh: ta treo tướng ấn bên rèm/dựng gươm sau bếp khêu đèn xem kinh/từng khuya đóng cửa giam ḿnh/công danh hẹn trả-nợ t́nh thôi vay. Trên bước thiền hành, cái giác ngộ không thể tự nhiên mà có, phải cộng lực trăm ngàn tiền kiếp đến giây phút t́m quả vị, từ không t́m thấy tâm thông đến bước đầu định vị được dấu trâu, đă là một kỳ công tuyệt diệu. Chính v́ hạt nhân bất tịnh như lời thơ, biến sự tịnh trai nhiều lúc bất chợt hoài nghi trong thế sự : nửa tinh cầu em ngủ chưa/ta nghe giá lạnh đong đưa vơng sầu/hư là đây-thực là đâu/biết sao chân giả mà cầu vạn niên/người về gió dậy qua hiên/trên tay thỉnh cuốn kinh hiền chữ to/ngày xưa sách đọc từng pho/ngày nay dă dượi ḷng ṿ như sương.

Bước vào nghiệp lực vô thường, những cuồng rối huyển hóa xoáy cuộn theo thế sự tang thương. Nhân thế bước qua cầu sinh tử, là chấp hành sự trôi nổi giả chân hư huyển.Bước nhập thể đong đưa theo dấu tuyết, đường mây…khiến tánh giác như ngọn đèn lẻ loi xa xôi bên b́a rừng thẳm. Sự vượt thoát tánh ảo nếu có được, quả thật chân tánh phi thường đầy nghị lực của kẻ tu chứng. Thấp thoáng trong cơn tỉnh mê, là thử thách trọn vẹn như một luận chứng đánh dấu hỏa hầu thập diện. Nói như thế, là nói nôm na c̣n đến mười nấc thang hóa sinh trong tu chứng. Mà người hiền giả sa môn, chập chửng vịn mây trời lao khó bước lên từng bước một trong cảnh mơ ước hoàn thiện cho đạo vị. Dĩ nhiên, quanh ḿnh những hư huyển chánh tà quyện dầy đặc trên nẻo đi, nhiều lúc đánh lạc hướng thừa hành trong ư niệm chánh tâm lạc đạo: sơn tăng hành khước mười phương/ta ôm b́nh bát giữa đường gặp em/kể từ thuở ấy như quen/trong hơi thở lạ dường chen mộng khờ.

Trong tranh, thần khí chưa được điểm trên nhản mục, nên rồng thiêng c̣n ẩn náo trên ngoại h́nh cuộn giấy hoa tiên. Sự biến h́nh phù ẩn trong tánh giác, khác ǵ điểm nhản tứ linh chợt hiện chợt tan bên ḍng sinh khí hạo nhiên thiên địa. Tuy nhiên, hằng hà sa số trong sự sống, với bao nhiêu cốt khí riêng tư, vẫn khiến hằng hà sa số nghiệp lực khác biệt nhau.

Chính vậy, vô thường chen lẫn từ vô thủy đến vô chung , khiến con đường chân pháp vẫn hoài nghi trước tha nhân: bàng hoàng gối giấc nam kha/nồi kê reo sáng-canh gà gáy trưa/rồi mai mốt nữa truyền thừa/có ai xuống tóc cho vừa chiêm bao….

Niệm rằng:
Tự thân hạt bụi nhuốm sầu
Ta về với cát nối cầu nghiệt oan
Ngược ḍng mắt lệ trôi ngang
Bềnh bồng đáy nước trăng ngàn nghiêng soi

D́u nhau quanh quẩn góc đời
Mai ngày thất lạc tận trời hôn mê
Nợ nhau một nửa lời thề
T́m nhau mộng ră ê chề huyễn thân.
 


C. Nghiệm Thể : Em-Mộng Hoa Nghiêm
( Cát Bụi III )

Một đời cát bụi lênh đênh/đầu truông cuối băi gập ghềnh dấu mơ/miệt mài mửa mật kết thơ/xây bao am thất bên bờ liêu trai. Vén chân mày lên, những vật thể che khuất bấy lâu nay, bỗng dưng hiển hiện tỏ rơ trong càn khôn ngoại tuyến. Người du sĩ đang gom tụ nguyên tánh trở về hội tụ trong bất chợt truy t́m tự tánh. Tai nghe mắt thấy, hiển hiện chân tâm lăng đăng mờ tỏ trong không gian hư ảo ngày qua. Thật vậy, ánh sáng của dấu vết trầm lặng từ lâu che khuất trong nghiệp thức, vừa vén lông mày là quan mục khai tâm. Lữ hành hoan hỉ bước trên nhản nhĩ tỉ thiệt thân ư, phóng tầm mắt định rơ nguyên h́nh nguyên trạng của tự tánh. H́nh thể lăo đạo c̣n vương vấn trong những vọng ước nặng cơi sinh phù. Bởi thoắt ẩn thoắt hiện, tư tưởng vọng ước không nằm trong chánh pháp, nhưng trong tiên tục hầu như là linh phù rao giảng ước mơ xưa. Vọng âm lạc loài chưa thể tách bước trong hạnh phúc khổ đau, nên chú nguyện mang nặng lời huyển bá không chánh ngôn. V́ vậy, thời gian qua mờ tỏ trên nẻo đường t́m kiếm trâu xanh. Hoài công không khi: công người đăi lọc tứ thư/ đó là đến tận ḷ cừ bến chân/chuốt bùa-tu đạo-luyện đơn/vực ta qua khỏi cơn hồng thủy trưa/khuya em xơa tóc cầu mưa/niệm tŕ mật ngữ-truyền thừa phù sinh/bung cao váy lẳng ray t́nh/hô phong hoán vũ rung ḿnh sao băng. Thơ bắt đầu du nhập vào thế lưỡng nghi huyền thuật, khiến năm dài tháng tận xoay cuồng trong hành tinh hóa đạo sáu cửa luân hồi. Nguyên tánh loạn động v́ vọng thức che lẫn vào, thấy nguyên h́nh vạn trạng bước đi trong cuộc mộng đầy vơi, mà tỉnh ra lại chợt thấy dấu giảy xiêu giạt. Cái hữu h́nh chen lẫn tâm thức vô ưu, nên như quán niệm trong cái hư huyển. Vô thượng tánh giác trong chân tướng h́nh như c̣n nhạt nḥa trong ngơ tới. H́nh tượng thánh nữ c̣n theo ḍng thơ rao giảng tận nẻo sinh phù, khiến nhiểu nhương như hành giả chống thiền trượng lên cầu trông ngóng bóng ai? Hoa Nghiêm rải khắp mười phương ngan ngát hương hoa mà hiển lộng, th́ tánh nghe tánh thấy rạng rỡ của chân tánh bao ngát trong một niệm chân như. Hằng hà đóa thiên hoa Hoa Nghiêm rực rỡ, phủ lên giấc chiêm bao của con sông ngày ấy mà Em như khe xanh từ buổi dậy th́/em từ giả hạnh hành tŕ kinh ma.

Sát na tâm động khiến hiền giả đem thơ phủ vào bản kinh, khiến thơ như những ẩn ngữ vượt thoát cơn mê t́m về chân tướng. Thơ vô thường khai mở thiền hạnh, ánh dương hồng rọi xuống ma kinh, mà tŕ tâm t́m chân tướng trâu xanh: trang kinh nhàu ố thời gian/nửa thơm t́nh sử-nửa vàng thiên thu/nửa gần gủi-nửa mịt mù/nửa bung tám hướng-nửa tù một phương/Người say cuộc mộng dị thường/ḷng ngây ngất lặng trong vườn mê hoang/ră tay luyện một ngón đàn/dây chùng phím lạc bàng hoàng t́nh xanh/chiều mưa phố núi buồn tênh/lời kinh siêu độ bên ghềnh thác rơi/những hồn ma mị chơi vơi/nửa đêm lắc cửa như thời hồng hoang.

Ư niệm hướng về chân tánh, mà hành giả nhiều lúc bảo rằng Đạt Ma Tổ Sư cũng phải rùng ḿnh, bởi đạo tràng mị ngôn, phù điêu giả hạnh chợt bàng hoàng yêu em, khiến mười phương chư Phật th́nh ĺnh cười khan. Chân tướng thiền tông trong t́m thấy trâu xanh, chỉ hiện thân từ sự thanh thản bước vào trung đạo từ yếu chỉ thể tánh chân thật vậy.

Niệm rằng:
Bản lai hạt bụi không nhà
Yêu em ta măi xót xa t́nh trần
Nguyên lai hạt bụi luân trầm
Nợ người trả muộn gian truân cuối đời

Tay sờ nỗi chết trên môi
Nghe hơi thở lạ khép đôi bến bờ
Vực sâu tử biệt thẩn thờ
Lằn ranh sinh hoạt mịt mờ sắc không.
 


D. Nghiệm Thể: Khởi Đạo
( Cát Bụi IV )

Khởi từ đạo-vạn pháp sanh/không ô-không uế-không lành-không nhơ/không thương-không nhớ-không chờ/như tro-như bụi-như ngờ-như tin. Bước tới một bước là rời bỏ lại một khúc quanh vô thường. Thiên địa hổn mang, trong bản thể mù mù mờ mờ của vật chất suốt a tăng tỳ kiếp vây phủ tâm thể chân thật của phật tánh. Vọng tưởng che khuất suốt nhiều kiếp nhân quả, khiến uyên nguyên lặng lẽ ch́m khuất sân sau. Cát bụi vô thường dằn dặt bay suốt năm canh, mà phủ trùm ngày tháng tạo ảo giác hoang dă, mất đi tánh thật của chánh pháp.Thơ bước tới một ngă rẽ chân phương ĺa ái dục trong hoan lạc hỉ nộ ái ố, tịch nhiên lau chùi bụi mờ đang phủ kín sắc diện bên đường. Sự gặp gỡ dù ở một giây phút nhỏ nhặt nào, cũng phát xuất từ những giao thoa tích tụ từ những từ trường duyên nghiệp mà có.Khởi duyên trong thời khắc bất chợt làm sống dậy báo nghiệp, như cuộc hành hương bước qua ngă rẽ vô thường. Đă thấy rồi nguyên trạng h́nh tượng thanh tịnh, mà chân tâm ṿi vọi những khắc họa kỷ hà với cơi trong pháp thoại-giới ngoài pháp thân.

Khởi đạo nhưng trong ḷng vẫn chưa tuyệt diệt những bến mộng, lầu vắng trăng lồng, trái sầu,hay nguyên vẹn bên hồn trăng đổ liêu xiêu nhớ người ta bỏ am tăng/trở về chống gậy đi băng qua làng. Thật ra, h́nh thể vẫn ḥa quyện trong tam thanh, như sên phách lập dựng những ngủ âm, tống tiễn về thái hư cho cân bằng âm dương lưỡng cực. Thế nhập đạo bằng nét nh́n qua bao cổ miếu tịch hoang ven đường, là khu trú những tàn phai theo năm tháng. Nét u hoài yếm thế không là chân tánh ngă pháp, như người tập leo lên tiềm thức bằng lời nguyền. Đâu đây vẫn c̣n thấp thoáng những viễn tưởng, như nắm vàm trâu nhưng vẫn chưa thuần hóa tâm trâu. Con trâu xanh trong thiền đồ, vẫn vất vưởng giật vàm ngoáy lại bước rong chơi ngày qua. Chân tánh hiện h́nh khi mờ khi tỏ như thực như hư, nặng nề ảo giác như cuộc du hành chưa phương hướng ổn định: ngày mai trăng bỏ đi rồi/cát im ĺm ngủ- bụi rời ră ngoan/ ngả nghiêng trích địa bàng hoàng/ngậm ngùi sông héo-thương tang biển nhàu/quạnh hiu vó rụng chân cầu/ngỡ hài ai lạc cổng đào lối xưa….

Pháp thân ẩn hiện dưới tàng cây hóa đạo, ĺa lục căn quạnh hiu bước khởi đầu trong hướng quy tông. Hành giả từng phen sẩy chân trên t́nh trường như h́nh hài thế tục khác, cũng có phen người về chất mộng đầy hồn biển dâu, th́ lửa tàn bất chợt điểm giờ hư không/trăng phơi hài cốt giữa đồng/cơ thăng cơ giáng-nến lồng nến trơ. Ray rứt nầy là h́nh thể ngă đạo sa di, bước vào khởi đạo như bóng trâu ngoáy nh́n quá khứ, c̣n nhiều tư thức đồng thiếp len lỏi bên đạo vị mà nghe ma về gơ cửa mộ bia/ta nghe sương khói chia ĺa từng đêm.

Vọng tưởng che lấp chân tâm vừa lẳng lặng hóa hiện, phút giây tĩnh lặng chân tâm phục hoạt như gương soi, rồi trở lại che khuất bởi vọng tưởng, cứ như thế chao đảo suốt đoạn đường khởi đạo. Hành giả đưa kinh thơ chập bước vô thường, là trả cái tự nhiên chân tánh về bước thiền hành sơ ngộ c̣n vướng nhiều ngă chấp là lẽ đương nhiên.

Niệm rằng:
Hốt nhiên ngộ lúc không giờ
Đêm truyền tâm ấn ta ngờ nghệch say
Trong cơn mộng mị gió xoay
Dường như phướn động hoa lay dă dề

Ṿng đời treo giữa hôn mê
Ra đi hoang dă ru về hoang sơ
Ư đưa-t́nh hững-tứ hờ
Ru người đến tận cơi bờ uông man.
 


E. Nghiệm Thể: Thiền Hành
( Cát Bụi V )

Hoa tay-bắt ấn-niệm phù/em gieo cát bụi sa mù gian truân/cát ươm chủng tử mê lầm/bụi mang thân phận tơ tằm ăn năn. Biết như vậy, là bước vào tánh giác là chân ngă , khi một niệm phát khởi tức vọng tưởng đang sanh, niệm nầy tiếp nối niệm khác, hằng hà vọng tưởng cuồng rối là mê vọng. Kinh thơ của hiền giả, bước vào sự tĩnh lặng của một niệm, nên bước thiền hành trong cát bụi V là tánh giác, đưa thơ vào bổn thể hoàn nguyên của chân như vậy.

Có lúc thiền hành nghe kinh:trên linh thứu bụi nghe kinh/cát bay theo gió thiền tŕnh dặm xa/chiều giăng ráng đỏ giang hà/kinh rơi đọng khói bụi là tụ mây.

Có lúc thiền hành đốt kinh: đốt kinh mài mực chép thư/nửa khuya chợt giả chợt hư th́nh ĺnh/trang thơ chữ bỗng rùng ḿnh/từng giọt hồng gấm hiển linh xuất thần.

Có lúc hóa hiện mật tông :em tŕ mật ngữ cầu mưa/nhất tâm quán niệm hành thừa pháp môn/người cầu mật ngữ luyện đơn/bụi tro vằng vặc sáng chơn tâm đài.

Có lúc tŕ tâm tịnh độ pháp môn:giật ḿnh xé vội trang thơ/tiếng chuông khai tịnh sau giờ công phu/gót hài ai dội hiên thu/ḷng ta nguyên ủy ân thù sấm lôi.

Thơ đi trong tám vạn pháp môn trong pháp chỉ của Đức Thế Tôn, nghiêng theo bất cứ cuộc hành tŕ nào. Chính vậy, bản kinh thơ như gói trọn những bước thừa hành nhẹ tênh, mà chứa đầy màu sắc của cuộc lăng du ngôn ngữ và đạo vị. V́ thế, thiền hành là một niệm trôi qua, bỏ lửng trong quên lăng ư niệm vừa dấy lên trong những pháp hành, mà bản lai diện mục: bản lai núi đá vô ngôn/ta về bái thạch đợi hoàng hôn buông/sương giăng-mây phủ-khói vờn/vi vu lướt gió chải suông tóc dài.

Bên ngoài kinh rơi, tức mơ ước những trang bạch kinh vô tự, những mật truyền thắm đẫm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đường thơ đi có h́nh thức ẩn chứa vạn thể quy tông, mặc nhiên gánh trên ngôn ngữ nhiều tri thức, làm giật ḿnh trên đường đi lối về?

Trong tác phẩm Thơ Kinh Tự, ư niệm thiền hành trong thơ là lắng đứng mọi vọng tưởng tán loạn, đưa bản thể vào cảnh giới tuyệt đối thuần nhất, tắm gội từng hạt sương mai sáng láng, nên thiền hành trong thơ khác ǵ con chim hồng hoan hỉ đứng rỉa lông ngoài ṿm trời thanh thoát. Giá trị nghệ thuật đảo lộn trong tư thế ḥa giải mới, bằng yếu tính vĩnh cửu của Thiền, sáng hóa một sinh hoạt thực thể cho thế giới tâm linh. Vượt thoát sự khuynh loát vô bờ của hiện tượng sinh hóa ảo tưởng. Bởi nghệ thuật từ lâu đă luân di trong thế giới giả vọng, càng đưa sự sống vào hiện tượng giả dối của hiện thể, không hồi phục được sinh lộ cho tâm linh, Yếu tính của Thiền qua lộ tŕnh kỳ diệu của thơ, là xóa bỏ sự phân chia khốc liệt giữa bản thể và hiện tượng, đưa cái tự nhiên về chân tướng thực tại bừng nở…

Từ đó, tư hướng trong thơ vô thường là điểm chấm trong nhiều h́nh bóng bước vội qua thơ, trang trải suốt cuộc hành tŕnh. Từ tiếng kêu những con hoang điểu, mơ mùa kinh điển kiết hạ,em ngồi diện bích bên bờ tường mê, niệm chấp niệm buông,gió tạt trăng lồng, cơi tạm, tiếng trống cầm canh, trang kinh vô tự, hồng hoang, dắc trâu t́m trâu…thể hiện vọng tưởng trong thiền vậy.

Kinh Vô Thường hàm chứa mười phân khúc, mà phân khúc Cát bụi V khác ǵ chăn trâu trên bước thiền hành. Mọi hiển hiện trong cưộc hành hương bày tỏ cuộc du hành của khách tăng , bên tiếng chuông huyền sử, từ cuối trời mù lối hồng hoang, trang kinh vô tự, sinh ly tuyệt mộ,bờ cơi chiêm bao,những câu trù yếm rùng ḿnh sương rơi….Cảnh trí thoáng qua một niệm, cuộc thiền hành đưa thơ vượt cái vọng của mê …

Niệm rằng:
Mây rừng thiền lạc vờn trăng
Sương lây lất rụng-mây dằng dặc trôi
Trăng lên-sương rớt-gió dồi
Lá hoa thức tỉnh bồi hồi tái sinh

Vời xa ngóng mỏi đườnh chim
T́m nhau mờ mịt trong tiềm ảnh sâu
Bóng ai chao đảo ngh́n dâu
Đoạn trường buổi ấy qua cầu sáng nay.
 


F. Nghiệm Thể: Hồi Quán
( Cát Bụi VI )

Tâm không đă chuyển hóa tận cùng tuệ căn, tất cả không c̣n dằn co trong quá tŕnh thời gian, trước sau như nhất. Được mất chỉ là nghĩa lư phù đồ, bước đi rỗng tuếch không c̣n kéo lê theo h́nh bóng. Được mất chỉ là phù du, hiền giả thọ kư sang sông trên chiếc lá thu phong, nương nhẹ vật trần trong khoảnh khắc c̣n là vật thể hữu h́nh. V́ vậy, chiếc lá chỉ rơ rằng biểu tượng phải có trong thế giới h́nh tướng. Có h́nh hài là phương tiện giao lưu, không tướng cũng là điểm bước vào tự tánh. Bước đi – về trong sơn thủy trải dài vời vợi suốt cơi vô cùng, từ vô thỉ đến vô chung, mấy ai thông thấu từng ngơ ngách mà định phận không thời gian vô thường.

Giai đoạn bước vào tâm không, không c̣n tŕ trệ trong sự réo gọi của kẻ trước người sau. Tánh – hạnh – tướng – h́nh không c̣n bận bịu bên ḷng, dù rằng trôi nổi trong nẻo thịnh suy cuộc đời, cũng thư thái đáo bỉ ngạn. tánh nào có – tánh nào không/tánh nào sắc sắc không không loạn cuồng/hạnh nào ẩm – hạnh nào ươn/hạnh nào mê chấp vô lường đọa vong/ tướng nào giả – tướng nào chân/mây tan cửa động – sương vàng đầu non/tướng nào huyễn – tướng nào không/câu kinh diễm ảo thoảng nồng lời ru/ h́nh nào thực – h́nh nào hư/ bóng mây năm sắc trôi từ chân hoang/h́nh nào hợp – h́nh nào tan/sóng xô đập nước-bèo tràn chân đê.

Hợp tan của h́nh tướng cũng là cuộc réo gọi của một niệm, niệm trước vừa hiện niệm sau phát khởi nối tiếp gây những mê vọng phủ trùm suốt nẻo sinh ly tử biệt. Cái giả tràn đầy trong từ khởi phát nầy sinh khởi phát kế tục, v́ vậy chạy theo niệm mê sẽ trùng trùng vọng tưởng bay về. Hồi quán, bước qua tự tánh, hạnh vị, h́nh tướng… quả vị sa môn là bước đầu tập tành quán tưởng vào sáu cửa vào đạo pháp.

Chính thế, lừng lững trong tứ đại nước lửa đất khí, xoay ṿng trong cuộc mê trầm của h́nh tướng thị phi. Sự quán tưởng để tránh bước vào tánh hạnh, tránh lầm lạc trong ngă chấp của phương tiện. Hiền giả trong chương Cát bụi VI, làm cuộc hồi quán nhưng bay nhảy trong cái nhiếp tâm lại cho nhục thân bước vào lăo đạo với vi diệu mật ngôn, chú pháp trên công án giải thoát. Cái giả vọng vẫn là h́nh tướng hoang dă, nhưng muốn là tánh giác th́ cái chân phải trực diện. Thiền Linh Sơn gọi trực diện chân tâm là biệt truyền,Tổ Bồ Đề Đạt Ma gọi là thiền trực chỉ. Yếu tính pháp môn là pháp – không – pháp, đức Thế Tôn mật truyền cho tôn giả Ca Diếp trong bài kệ:

Pháp bổn pháp vô pháp
Vô pháp, pháp diệc pháp
Kim phó vô pháp thời
Pháp pháp hà tằng pháp

Vậy, thực chất sáu cửa là: Tâm kinh tụng, Phá tướng luận, Nhị chủng nhập, An tâm pháp môn, Ngộ tánh luận, Huyết mạch luận (Sáu cửa vào động Thiếu Thất).

Như vậy, vào cuộc hồi quán bước qua tướng – h́nh để ngộ nhập tự tánh, hạnh ngộ…mà hiền giả chấp bút như cuộc dă ngoại ung dung giữa tâm không. Vậy sao, lên đồi lựa đá khắc kinh/ tạc câu thần chú uyên trinh mây bồng/mai sau đá trổ sen hồng/điển bừng áo nghĩa- chú lồng mật ngôn. Hoặc : hoa tay-bắt ấn-niệm thần/yếm trù nhau giữa muôn phần đắng cay/ người đi biền biệt dấu giày/ cánh chim hải yến ngang mày vụt qua/bao mùa kiết hạ tàn hoa/ dấu xe hạnh ngộ sân ga ngóng ṃn.

Th́ ra, hồi quán tánh hạnh tướng h́nh, kinh vô thường c̣n vướng bên đạo pháp mang nhiều h́nh thái nhiếp tâm, chú pháp, và h́nh tượng sên phách mơ chuông.

Niệm rằng:
Linh quang sáng cơi chân thường
Mặt trời trí tuệ tỏa hương kim bồng
Hoa ưu đàm ngại trổ bông
Ngh́n năm chợt bắt chợt buông pháp mầu

Hỏi rằng cầu đạo từ đâu
Thưa rằng bên núi khê đầu tiên am
Hỏi rằng sao mặc già lam
Thưa rằng cầu đạo thử làm sa di
 


G. Nghiệm Thể: Trí Giác
( Cát Bụi VII )

Quay đầu đă ngộ bến chưa/phá thuyền chợt thấy sóng lưa thưa dồn/qua đ̣-thoáng gợn-hoàng hôn/t́nh nào quen đậu phố phồn hoa xưa. Khoan thai trong h́nh tướng suốt cuộc lưu hành, vô t́nh đẩy chân tâm bước rời xa cội rễ chân pháp. Từ thiên niên vạn trạng, pháp luân không thể chuyển động, mà như bị phủ chụp che đậy trong hàng vạn vọng tưởng. Mê chấp khiến chân như bị che lấp, muốn dọn dẹp vô minh th́ quán tâm là khơi rơ ngọn ngành, trí giác sáng tỏ. Trong cuộc hành tŕnh giữa mênh mông biển khổ, mê vọng tưởng h́nh tướng khiến tánh giác không thấy dấu. Lênh đênh suốt năm cùng tháng tận, cũng có lúc quán tâm chợt bừng tỉnh giữa nhân duyên. Người hiền giả ngoáy đầu thanh tịnh giữa bờ giải thoát. Đường vào thiếu thất trăng hao/cửa nào bát nhă- lối nào tánh không. Hỏi han là như thế, nhưng trí giác đă thanh tịnh, vầng dương nở rộ giữa tâm chơn, khiến bóng râm hoàng thạch, tiếng gà vọng đưa tiền kiếp duyên nghiệp về mắt môi tứ đại treo đầu giọt sương/duyên sinh-duyên khởi – vô thường/trùng trùng sinh diệt trên đường mây qua/ chập chờn mộng vỡ sát na.

H́nh ảnh ngắm biển dâu, chân cầu chờ trăng… đến ngồi đọc vệ đà, rừng không lá trổ hoa bốn mùa. Thật vậy, giữa ngưỡng cửa sắc không, như hư như thực khiến vạn pháp linh hiển .Thơ chuyên chở những biến chuyển vô thường, vác trên thi pháp những chuyển hóa từ huyển thành chân. Mà hành giả vừa đáo b́ ngạn, như cầm pháp bảo một ḿnh mộng du vào cơi thanh tịnh chánh giác, có hoa bát nhă trổ rợp miền thái hư.

Tán tụng chánh pháp hiển hóa trong mê khúc vô thường, những ảnh tượng ngôn ngữ thâu vén được không gian vật thể của tứ đại ngũ hành, khiến cuộc hành tŕnh ngưỡng vọng sâu sắc trên một trường thi sáng hóa. Trí giác quang quả trong bát vạn chân kinh, chen lẫn hồn lăo đạo phi thường đạo: bỗng nghe thần tứ rạc rời/nửa đêm dậy hứng nhụy trời thiên tương/mai vàng pha bắc đẩu sương/luyện ṛng tiên dược uống hương phấn đời/cát từ phúc địa ghé chơi/bụi từ trích địa ră rời ước mơ/ gặp nhau tử địa mịt mờ/truy tầm hứa địa trên tờ thiên thư.

H́nh ảnh thi pháp gom cả hồn thủy mạc chẩm rải chấm phá trong cảnh giới mă năo của trí giác. Người hành hương thiền hành trong suốt cứ địa của sự sáng hóa như bào huyển nửa giả nửa chân : chiếc xe bánh nhỏ qua đường/độ em cuối vạn dặm trường hôn mê/mưa đầu khe-ướt cuối khe/chiều nay có kẻ mắt se ngậm buồn/cổ xe bánh lớn lăn đường/chông chênh nghiến sỏi qua truông gập ghềnh/thuyền về bến lạ lênh đênh/chiều xưa có kẻ bỏ quên câu thề/một phương kiều mộng ai về/bờ sông trăng đọng-chân đê nắng tràn/giờ ta bất động tử sàng/nến lung linh múa-chữ bàng hoàng reo.

Trí giác bất chợt đọng lại những suy luận để bỏ vọng t́m chân tâm, nhưng h́nh ảnh cổ xe bánh lớn phải chăng h́nh ành luân xa, nếu vậy chiếc xe bánh nhỏ độ em trên bến giác tiểu thừa theo cách nói quán tâm ?

Niệm rằng:
Nhiếp tâm vô lượng gọi mời
Hợp tung cây cỏ một lời nắng mai
Từ ta khế nhập tứ ngoài
Trang chu hồ điệp vẫn hoài ghé thăm

Tiết đông chí- mùa giá căm
Chợt nghe động tiếng thủy cầm ăn đêm
Hương loài thủy thảo ngọt mềm
Pha cồn băng lạnh- lay rèm sương tơ

Nửa khuya vuốt mặt trăng mờ
Bỗng dưng thơ rớt lụt tờ hương tiên
Mồ hôi đá rịn châu biên
Chập chờn thiền vị hoát nhiên ửng màu.
 


H. Nghiệm Thể: Pháp Bảo
( Cát Bụi VIII )

Vẹt cơi mê lầm, khiến trăng tỏ rơ ánh huỳnh quang chiếu vương vải trên bóng sắc h́nh hoa. Hoa đâu chờ ấm lạnh sáng trăng để nở nhụy, mà mọi h́nh thức ngẫu nhiên trùng trùng điệp điệu ẩn hiện để chan ḥa cơi sống. H́nh tướng tạo vọng chấp, như que tre bẻ cong gấp khúc trong ly nước. Nhận thức ràng buộc trong tư thức hạn chế trước tạo vật hiện hữu chung quanh. Tánh giác th́ không h́nh không tướng nên khó ghé mắt nh́n xem. Những ǵ thoáng qua nh́n thấy được th́ đều giả tướng, không thật. Như Tứ Tổ Đạo Tín khuyên ngài Ngưu Đầu Pháp Dung buông hết kiến giải để rủ sạch vọng niệm là điều c̣n niệm c̣n quán, khiến chim trời c̣n đem cây trái cúng dường. Nghe lời dạy, ngài Ngưu Đầu Pháp Dung buông hết kiến giải hai bên, quán niệm hết sạch, chim trời vội vă bay đi …

Nh́n lại, từ thơ kinh : t́m nhau từ cơi vô cùng/bụi bay cát đợi mông lung đất người/từ tro bụi nở nụ tươi/ngh́n năm đại mạc vẫn dừ dật trôi. Cũng từ thơ kinh : hẹn nhau gặp mé luân hồi/thấy ai vớt cỏ bên đồi nhân gian/bờ mê bến mộng thương tang. Chừng nghe diệu vợi ngút ngàn biển dâu. H́nh ảnh giữa hai câu chuyện, chính v́ kiến giải hai bên khác nhau, nên vũng trầm luân đáy mắt sâu/phút giây chợt hiện nhiệm mầu vong thân/ diệt sắc mê vũng mắt trần/xui ai (lăng đăng ngại ngần) quy y.

Buông xuôi tất cả, nên không c̣n vọng tưởng, th́ ṿng tṛn viên giác tượng trưng tánh giác, không h́nh không tướng, quả thật là pháp bảo trí tuệ viên măn mà Lục Tổ Huệ Năng nói bản lai vô nhứt vật (Tranh Chăn Trâu Giảng Giải/ Ḥa Thượng Thích Thanh Từ).

May thay, bước tao ngộ vẫn chập chùng trong lư nghiệp, quán niệm dứt sạch chợt thăng hoa trong vô số phương tiện thừa hành. vung chùy đập nát hư không/ vung thanh tích trượng cho rồng hóa mây/lỡ mê-lỡ ngộ-lỡ ngây/tâm đa- tâm thiểu-tâm đầy- tâm vơi/ đốt kinh hâm rượu dâng mời…..

Mọi thế sự chuyển biến trong cái tâm vô ngă , như trăng soi đáy nước, mống bạc giữa trời xanh. Như một học giả thời Lục Triều là Lục Hoàn đại phu đến bái kiến Thiền sư Nam Tuyền và hỏi rằng: “Tôi nhớ Triệu Pháp sư nói Trời đất củng ta đồng gốc, vạn vật cùng ta đồng thể, Kỳ quái thật!”. Nam Tuyền chỉ bông hoa trước sân và đáp: “Người thời nay nh́n hoa nầy không như hoa mà là mộng”. Thiền sư nhắc nhở học giả rằng hoa hiện thể như hoa, bao giờ cũng là hoa. Hoa có ở đây, bây giờ, trước mặt ta, với hương sắc diệu kỳ. Không cần kư luận, không cần giấc mơ.

Sự viên măn của ṿng tṛn trắng là tánh giác , không h́nh không tướng .

Niệm rằng:
Đạo vô cưỡng-đức vô cầu
Nghêu ngao hát hố cỡi trâu về làng
Mặc người vơng lộng xênh xang
Ta vay đôi chữ b́nh an xế đời

Mắt người biển động mù khơi
Quạnh hiu sương mỏng-buồn lơi gió dày
Mây về đâu- nước từ đây
Cuối đầu độc âm- ngẩng mày chờ trăng

Từ hư không-vạn pháp sinh
Đáy hang huyền tẩn vô h́nh vô thanh…
 


I. Nghiệm Thể:Vô Tự
( Cát Bụi IX )

Lánh đèn xanh-trốn bụi hồng/ngâm kinh vô tự-gạn ḷng vô thanh/trăng thiêng lơ lửng nửa vành/chênh vênh cửa động-bồng bềnh mái am/tấc hương rụng cháy thiền sàng/thoạt đầu phát khởi đạo tràng tiêu dao/chuông ngân tiền niệm lao xao/sương pha công án cồn cào tâm hoang…Công án ḥa quyện trong hướng đi tinh hoa của tập kinh thơ trường thi, vẫn chưa hiện rơ chân tướng. Thần khí dầy đặc phát tiết như tiết đông chí, khiến tha nhân chỉ biết ôm trọn bóng dáng hóa thân của trâu xanh thập mục ngưu đồ. Có khi thể hiện hư không diệu hoặc Thiền tông, cũng lắm lần uy vũ hóa đạo tranh Đại thừa. Nhưng tập kinh thơ thanh nhă lăng du gần gũi công án Thiền tông. Bước tiền niệm lao xao mà phát khởi đạo tràng, nên cũng bao ngát thanh khí Lăo Trang, xây dựng tao nhă nhàn du trong bước sáu tám cực kỳ trí tuệ quê xa.

Ngôn ngữ là của chân pháp, hồn kinh là của tâm không, ngồn ngộn như sương mù đông chí hư nhiên, mà hiền giả xóa bỏ đạo tràng, bước pháp diệt pháp sinh, th́nh ĺnh vạn pháp tánh không, từ hang động gió lồng, từ đáy ly đọng nguyệt mà phiêu bồng chân tướng sương giăng…

Giả tướng đă ngàn năm hóa đá, nghiêng bóng xuống phương ngữ, cho kinh phơi hóa đá mà lụy bóng lụy h́nh ngàn sau.Như là lật trang vô tự mơ màng/em khoe một dấu phong hoàng mật ngôn.

Mật ngôn vẫn c̣n h́nh thức, dù thơ trôi ngang bằng những ẩn tự, cần thiết cho sự trực ngộ và tự nhiên. Sự tự nhiên và trực ngộ là hai yếu chỉ làm lộ chân tướng sáng láng và phù ảo của tánh không. Hiện tượng bùng nổ một cách chớp nhoáng, khoảnh khắc tương sinh, thơ kinh có sẵn lớp áo ngôn ngữ thật giản dị nhưng chiều sâu chứa đựng năng lực phù ảo bao la.Lớp y quan cô đọng nhẹ nhàng, bản thể càng sáng láng huyền nhiệm, nét nh́n thơ vô tự như vài yếu tính mật ngôn, mở tầm phóng kỳ diệu của ngôn ngữ.

Bản sắc Cát bụi của tập Kinh Vô Thường không phải vậy, mà hiện thân như hiện tưởng sấm chớp nở bừng trước vũ trụ đạo vị. Tất cả như một xa vắng cơ cầu bay phiêu hốt trong nhiều pháp đạo, đưa ngôn ngữ và mật tự nhẹ hững vào vùng chân không ước vọng hiện rơ thể tánh và chân tướng. Những thế giới vượt thoát liền kề suốt cương thổ hóa sinh của tập thơ kinh, trồng đầy những linh trí rực rỡ.

Mai ta về núi ngủ ngày/thức đêm đếm tiếng hạc gầy thở ra/khóe môi vi tiếu niêm hoa/nụ cười tiểu ngộ chan ḥa búp sen. Tiểu ngộ của thơ Kinh Vô Thường, là âm hưởng hướng thơ Thiền Vipassana ?

Niệm rằng:
Hư không đầy ắp đài hoa
Từng giây hoại khởi chan ḥa máu tim
Từng ḍng sinh diệt nở ch́m
Từng hồi sinh tử im ĺm thăng hoa

Trăm năm tiết hạnh gió ngờ
Ngh́n thu đá tảng hẹn giờ hiến thân
Bao nhiêu căm hợp một lần
Sát na bừng nở một vầng hạo nhiên

Nửa đời hành khước du phương
Góp gom mấy sợi tóc sương làm bằng
Suốt mùa chay cả ăn năn
Trên cao trăng sáng vẫn vằng vặc soi

Đốt kinh sưởi ấm chân người
Gót son tê cóng ră bời đường xa
Hồn khuya về băi tha ma
Tiếng rên lạnh tấu giang hà thác tuôn.
 


J. Nghiệm Thể: Cát (Ân Thiên Hựu) – Bụi (T́nh Khởi Nguyên)
( Cát Bụi X )

Vốn ta hạt bụi luân hồi/a tăng kỳ kiếp vẫn trôi nỗi dài/cùng trăng bao thuở đầu thai/hẹn nhau hải phố triều phai đỉnh thề/ thanh âm ( ḷng đá ) vọng về/ ngấn chuông tự thức thê thê phiến hồn/ xuất thân (phiên khúc ) trầm hôn/nghe rừng biển hú trong cơn nộ cuồng/ có con chim lạc sau vườn/ hát quên mấy khổ đoạn trường dửng dưng/mai ta bỏ phố về rừng/ đọc câu thần kệ nở bừng phong lan/ t́m xá lợi-đốt tượng vàng/ thấy trong cổ nhă ẩn tàng diệu không/ vân du-hành khước-phiêu bồng/ phút giây tỉnh thức ngợp hồn sương bay….

Nhập thể vào chân tướng, giải thoát mọi h́nh thức hữu vi, hoá thân kim cang dù cho tâm thức hay cho thơ, cũng là bi trí dũng thuần hành của phật tánh. V́ vậy bút hoa xin dừng, mà cung hiến thiên hoa vào thiên địa và ḷng người:

Thơ Kinh Tự Xóa Bỏ Giả Tướng Viễn Mơ

Là biểu tượng của chu kỳ của phương trời vật thể hóa, h́nh ảnh tương giao của nguyên lư ḥa đồng, vầng trăng trung tuần hiển hiện trong những vùng sáng lưu ly nằm chênh vênh trong sự im lặng tuyệt cùng. Trong cơi yên lặng bao la, bóng người sừng sững trong tư thế cô đọng vật chất như tư thế nhập diệt của Lục Tổ Huệ Năng, im ĺm theo ngày tháng. Nhưng bên trong tâm thức người có sự biến chuyển của bầy chim hạc giăng cánh lung linh tận không gian, như ḍng suối chảy triền miên từ ghềnh thác cheo leo bí ẩn, như chiếc bóng thần kỳ ngă dài suốt ngũ châu huyền nhiệm.Bao nhiêu diễn biến sinh diệt của vũ trụ đă thiện nhập trong tư thế giao ḥa kỳ bí của người trong tư thức nhân bản – siêu h́nh. Người mang h́nh ảnh giao tiếp đó, đi từ ṿm trời vô ngă (a atman ) đến một thế giới hữu vi, đương nhiên người đă vác vào trên vai lẽ sinh tồn ḥa điệu. Bên trong ư thức im lặng vô ngôn mượn h́nh qua hiện thể hữu hạn, hữu hạn nhưng không là hiện thể cô động (cơi chết). Để nghe có sự sáp nhập với hữu thể linh động, là âm ba vọng đến vô cùng, bao phủ cà sự sống linh diệu. Vậy ở đây, người không chỉ lấy mắt để mà thầy, chỉ lấy tai để mà nghe, chỉ lấy trí óc để mà hiểu, chỉ lấy t́nh yêu để mà cảm…Chỉ sự thấy, chỉ sự nghe c̣n nằm trong một giới hạn hữu h́nh, ch́m ngập trong tác dụng quy tưởng. Mà những khối nước vô t́nh cũng có tác dụng bẻ cong một cành tre qua cặp mắt tự ngă ảo tưởng. Mà những âm thanh hữu điệu cũng đổi dạng triệt tiêu khi tần số giao thoa. Người sẽ là chủ thể hạn hẹp khởi từ một đối tượng tương sanh, nên người cố không chỉ có thể có một tri thức trong một tri thức hữu ngă đơn độc. Tri thức theo lư triết chỉ là sự hỗn loạn, xáo trộn của tâm thức. Là rơi vào vọng tưởng (vikana) không nguôi. Vọng tưởng đưa đẩy sự hiểu biết, sư cảm nhận vào cơi sinh động vô thường. Ở đó, vọng tưởng chỉ là một thái độ, một kết luận, một t́m kiếm trong một hiện tượng vươn lên từ thực tế, từ một tư thế có liên cảm và phê phán. Đó, người thông thấu bản thể của kinh tự với thi ca, dễ hiểu hơn, giữa Thiền (dhyana) với một tư thế tự tại. Nghĩa là một tư thế đứng, tư thế cô đọng hay không có tư thế (nhưng không phải không là tư thế). Không là tư thế có thể là tư thế ḥa nhập, đó là ư nghĩa vô tự tánh (nihsvabhavalakshana) của hiện thể sẽ thành. Ảo tưởng rơi dần trước một thực tại của thơ kinh, một thực tại siêu h́nh đă đưa nghệ thuật thi ca đi dần về thế giới kinh tự.Phải chăng chính v́ thế, tha nhân ngộ nhận về tính cách xa rời thực tế? Người đứng trên một thực tại sôi động, lấy hiện thể hữu h́nh làm tư thế phán đoán. Nhưng tư thế nào, cũng không thể xua đuổi khỏi hồn một giác thức hướng tâm triền miên cuộn chảy âm thầm trong người. Ư thức giả , ư thức chân quay cuồng trong trận đồ hôn mê quái dị. Ví như Liệt Tử cảm nhận, cỡi gió đi khắp chốn Đông Tây như chiếc lá ĺa cành trong khoảnh khắc lượn lờ vô định, không biết ḿnh cỡi gió hay gió cỡi ḿnh. Chính trong giây phút trực nhận âm thanh vi diệu, thơ kinh đă lướt qua ư nghĩa ảo tưởng vừa choàng lên vai: từ đó là hiện tượng hóa thân vậy.

Niệm rằng:
Vừa rơi vào kiếp phong trần
Đă nghe thấm nhục mấy lần đầu thai
Kiếp nào lỡ một lầm hai
Mà nay nợ trả nối dài kiếp sau

Con chim thức trắng canh sầu
Khung tường gió tạt-chân cầu sóng dâng
Nguyên đêm dế mộng bao lần
Thấy từ tiền kiếp sương ngần cỏ mơn

Chợt buông-chợt mất-chợt c̣n
Như thanh kiếm báu qua sông vuột ch́m
Bỗng nhiên biệt tích đường chim
Một đôi huyền hạc về t́m bến quê

Trang kinh diệu hữu nhạn về
Hư hư mây ráng thê thê khói ngàn
Từng chương diễm tuyệt phong vân
Ḍng ḍng chữ nổi- vần vần mực khoe

Nghiêng sông cho suối theo về
Nghiêng ḷng cho khúc đèo kề truông xưa
Nghiêng mây cho thác rót mưa
Nghiêng ḷng cho rợp bóng dừa phấn tươi

Hành hương trọn một kiếp người
Mù mù tây trúc- vời vời đông thiên
Bước chân nở đóa hoa thiền
Môi chênh chếch nụ- mắt phiên phiến cười

Thiên thu một nắm tro rời
Vần-xoay-dịch-chuyển-đổi-dời-hoại-sinh
Sắc-không-chân-giả-bóng-h́nh
Cát: ân thiên hựu- bụi: t́nh khởi nguyên.

Ngô Nguyên Nghiễm
Viết tại Thư trang Quang Hạnh
Ngày Phong Vũ Oanh Liệt/ tháng 6-2013

MẠN CHÚ: Trường thi KINH VÔ THƯỜNG cùa Phù Hư Dật Sĩ Vơ Thạnh Văn trước tác chia làm 10 thiên, mỗi thiên 1.000 câu thơ lục bát. Tổng cộng 10.000 câu thơ luc bát trong một tác phẩm. Cư sĩ Vơ Thạnh Văn viết Trường thi KINH VÔ THƯỜNG, nằm trong 3 bộ Trường thi mỗi bộ cũng 10.000 câu lục bát. Ông c̣n là Nhiếp Ảnh Gia nghệ thuật trong một quan niệm vượt thoát và hóa thân trước vạn vật đồng nhất thể (xem Album Nhiếp Ảnh Vơ Thạnh Văn trên Weblogs : vuontaongovhnt.blogspot.com).

Tiểu sử văn học: Vơ Thạnh Văn

SINH QUÁN:

– Quận Sơn Tịnh
– Tỉnh Quảng Ngăi,
– Năm Mậu Tư.
– Hiện cư ngụ tại California (USA)

HỌC VẤN & GIÁO DỤC:

– Trung Học Pellerin, Huế
– TH Trần Quốc Tuấn, QN
– Đại Học LUẬT KHOA, Huế
– Đại Học HUNTINGON, Alabama
– Đại Học UTA, Texas

NHIẾP ẢNH:

Các sáng tác nhiếp ảnh được post trên:

– art2all.net
– nghiathuc.com
– vietluan.net
– hoiquantramhuong.net
– vuontaongo.net
– antsacramento.blogspoters
– sangtao.org
– phuhu.net

THI CA:

5 bộ Hùng Sử Thi:

2 bộ trường thi:

– 10,000 câu lục bát Kinh Vô Thường
– 10,000 câu thơ ngủ ngôn Kinh Vô Tự

– (Chưa xuất bản tác phẩm nào, chỉ phổ biến hạn chế trên một số Websites văn học trên các Đặc San thân hữu).

LIÊN LẠC:
vothanhvan2000@gmail.com
phuhudatsi.phds@yaoo.com

Nguồn: https://sangtao.org/2014/08/06/vo-thanh-van-va-kinh-vo-thuong-sam-vong-ben-le-tu-sinh/
 

 

Giới thiệu Kinh Vô Thường

trang Vơ Thạnh Văn

art2all.net