art2all.net

ân cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 10, Mùa Thu 2010

________________________________________

 

Chủ biên: Thu Hương & Linh Vang

B́a: Chu Vũ

Minh họa:

 

Mùi Quư Bồng

Trần Thế Phong

Thu Hương

Nhóm minh họa Trưng Vương

 

Thơ:

Đặng Lệ Khánh. chuvươngmiện. lêbíchhliên. Ngô Tịnh Yên. Phạm Cao Hoàng. Lâm Anh. Cao Mỵ Nhân. Vương Hồng Ngọc. Việt Bằng. Cao Thy-Yên. Khê Kinh Kha. mimosa. Ḥa Vang. Ba CD . Sương Mai .

 

Văn:

Nguyễn Công Khanh. Kim Phương Oanh. Giang Trân. Lam Nguyên. Trần Mộng Tú. Nguyễn Lệ Uyên. Nguyễn Đức Cung. phạmtinanninh.  Diệu Loan. Vơ Công Liêm. Trần thị LaiHồng. Nguyễn Trung Dũng. Linh Vang. Lê Thu Hương. Phạm Đào Nguyên

 

____________________________________________________

 

Mời đọc :

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

art2all.net