VĂN HỮU

Số 11 Ma Đng 2010

______________________________________

 

 

bichlienl

 

Nỗi Niềm ring

 

 

Em gửi cho anh chiếc l vng

Thả theo dng nước tri thnh thang

Khi biếc xanh lam từ đỉnh ni

Một ti đầy sương tự bao giờ

 

Em gửi cho anh  hạt sương thu

Lượm từ sang sớm lc sương m

Long lanh nưc đọng trong như ngọc

L rơi, nước vỡ, hạt sương tan

 

Em về hong tc, hong sương vỡ

hay! Sao tc lạnh thế ny

Đưa tay sưởỉ ấm dng tc ướt

Gi buốt anh ơi những ngn tay

 

Nắng trốn đi đu mấy hm nay

Thng xanh đợi nắng cũng hao gầy

L cy vng, a đi tm nắng

Em qung khăn ấm dao lối xưa

 

Ng vắng, thnh thang, gi đong đưa

Mu đỏ,xanh nu v tm thẫm

Rủ em nhặt l viết thnh thơ

Thả thơ theo gi, gi ơ hờ

 

Th thầm, em viết trn l đỏ

ka l tm  sao thẫn thờ

Đn sếu bay đm ku thảng thốt

Ai về lạc nẻo cuối sng tương

 

Ngồi đy đợi nắng với tiếc thương

Ngắm chim thưc sng ngn đợi

Mờ nhạt chm su sng bạc đầu

Rừng thu o tm khoe ha đỏ

 

Em gi niềm ring trong nắng chiều

Mượn nh trăng thu gy bếp lửa

 Gieo mhm tro tn tới sng mưa

 

                        Bichlinl

                        11/24/10

 

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net