art2all.net

ân cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 12, Mùa Xuân 2011

________________________________________

 

Chủ biên: Thu Hương & Linh Vang

B́a: Dáng Xuân - Ngọc Thể

Minh họa:

 

Mùi Quư Bồng

Trần Thế Phong

Thu Hương

Nhóm minh họa Trưng Vương

 

 

 

Mời đọc :

 

Tháng ngày đợi mong - Diệu Loan

Giải oan - Đặng Lệ Khánh

Hồn xuân năm cũ - Lê Ngọc Hồ

Thơ Lâm Anh - Lê Thu Hương

Xuân - Lê Ngọc Hồ

Sonya - Nguyễn Đặng Bắc Ninh

Trời chiều trên phố ảo - Trần Quang Thiệu

 

____________________________________________________

 

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net