art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 13, Ma Hạ 2011

________________________________________

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: Hong tc - Chu Vũ

Minh họa:

Thu Hương

Nhm minh họa Trưng Vương

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời đọc :

 

Rong bt ma hạ  ( Thu Hương )

Nếu một mai  ( Đặng Lệ Khnh  )

Cha con v chị v em ( Nguyễn Lệ Uyn)

Hnh ảnh người phụ nữ trong văn chương Việt

                                                           (Thu Hương )

Thơ dưới biển  ( Khắc Minh )

Ct tin ngy ấy ( Nguyễn Hong Dương)

Thơ cho V Thnh Vn v ti ( Lm Anh)

__________________________

 

__________________________

 

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net