art2all.net

ân cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 14, Mùa Thu 2011

________________________________________

 

Chủ biên: Thu Hương & Linh Vang

B́a: Photo Đức Cung

Minh họa:

Thu Hương

Nhóm minh họa Trưng Vương

 

 

 

Mời đọc :

 

Rong bút mùa thu  ( Thuhuongle Seattle)

T́nh thu ( Mưa hạ )

Mẹ ( Lêbíchliên )

Người đàn bà trên biển ( Lê Thu Hương)

T́nh lên xanh kín ḷng ( Hà Nguyên Dũng)

Giao ước ( Đặng Lệ Khánh)

Cát Tiên ngày ấy 2 & 3 ( Nguyễn Hoàng Dương)

Chiếc bóng bên đường ( Linh Vang)

Một chút thu ( Sương Mai)

Thu đỏng đảnh ( Mimosa)

 

__________________________

 

 

 

__________________________

 

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net