art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 15, Ma Đng 2011

________________________________________

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: Photo Đức Cung

Minh họa:

Thu Hương

Nhm minh họa Trưng Vương

 

 

Mời đọc :

 

Ct Tin ngy ấy 4 & 5 ( Nguyễn Hong Dương)

G v tm ( Nguyễn Bch Thủy)

Ma đng ( Lbchlin )

Ma đng qu người (Đặng Lệ Khnh)

Những đa hoa vng ( Lthuhương)

Nỗi niềm ( Duy Ton)

Thơ Vin Chnh (Vin Chnh)

Tnh khc dng sng Tr ( Nguyễn Khắc Minh)

Về một bi thơ tnh của Phương Tấn (Lm Anh)

 

__________________________

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net