art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 16, Ma Xun 2012

________________________________________

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: Nguyệt Hương, tranh Diệu Linh

Minh họa:

Thu Hương

Nhm minh họa Trưng Vương

 

 

Mời đọc :

 

Rong bt ma xun ( Thu Hương)

Saigon, một thời velosolex (Nguyễn Đặng Bắc-Ninh)

Trở lại chiến trường xưa (Nguyễn Cng Khanh)

Pha sau cuộc chiến ( Song Vũ)

Mn qu v gi ( Trang Y Hạ)

Mong manh ( Bichlienle)

Mm cỗ, qu đầu năm ( Phan Ni Tấn)

Mặc niệm thng ba ( Vương Hồng Ngọc)

Dễ g ( Lm Anh)

Ct Tin ngy ấy ( Nguyễn Hong Dương)

 

__________________________

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net