art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 17, Ma Hạ 2012

______________________________________

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: "Sương Khi Mu Sen",  Camelia Huyền Tn

 

Minh họa:

Thu Hương

Nhm minh họa Trưng Vương

 

 

Mời đọc :

 

Rong bt ma h ( Linh Vang)

Gin đậu ta ( Lthuhương)

Ct Tin ngy ấy ( Nguyễn Hong Dương)

Xa vắng ( bchlin l )

Những chiều hm ( Vin Chnh)

Tnh yu ( Trần thị Laihồng)

__________________________

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net