art2all.net

ân cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 18, Mùa Thu 2012

______________________________________

 

Chủ biên: Thu Hương & Linh Vang

B́a: "Hồng Hoa Vào Thu",  Camelia Huyền Tôn

 

Minh họa:

Thu Hương

Nhóm minh họa Trưng Vương

 

 

Mời đọc :

 

Ngày giỗ Ba ( bíchliên lê )

Ngày đầu thu ( Sương Mai)

Ông khách đặt hoa từ Denver ( Linh Vang)

Một người dân Châu Đốc ( Vũ Thất)

Cát Tiên ngày ấy ( Nguyễn Hoàng Dương)

Những ngày thu quạnh ( Nguyễn Hoàng Dương)

Màu đỏ lá phong ( Lêthuhương)

Người đàn bà ở đường Dupont (Hoàng Chính)

__________________________

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net