VĂN HỮU

Số 18 Mùa Thu 2012

____________________________________________

 

Lê Thu-Hương Seattle 

 

Màu đỏ lá phong

 

 

 

 

Nht kư ca Sa

10/08/96

Phượng thân,

Sa ngi trên thang lu nh́n thung lũng rng phong thay màu mi, đỏ hng vàng tím rn ră vào thu, nước hmxa, tri đầy mây nhưng vn có nhng khong tri xanh. Ti qua mưa rrích cả đêm, tiếng mưa nhnhgơ vào ca kính, th́ thm li chia bit. Sáng nay lá thu rng đầy trên thm cxanh. Sa đang nghĩ đến Phượng khi hai đứa thc sut đêm nói chuyn sau nhng năm dài xa cách ln đầu tiên hai đứa gp nhau nhà Phượng. Có khc khoi trong li nói trong ánh mt Phượng, cô bn hay mc áo màu rượu chát, đeo mt kính đen ngay cnhng ngày thu Saigon. Cô bn lăng mn ca Sa nhng ngày trong sân trường cũ Văn Khoa gn chBến Thành. Đời hai đứa ḿnh đẹp như thơ.

"Phượng thương Sa quá..." li th́ thm tmt trái tim nhân hu ca Phượng.

Ư Phượng mun nói đến mi t́nh tuyt vi nhưng hnh phúc li không đầy như ḷng ḿnh mong ước. Ngày ḿnh ôm ba con c̣n nh v nương nhbên ngoi. Nhng ngày đó không có ba me không biết đời ḿnh đi về đâu. Thi gian làm du nim đau, thi gian phai m t́nh yêu, t́nh vchng, thi gian phn bi mt nim tin. Thi gian đó, mt chui ngày vô vng, trng không, không li thoát. T́nh yêu, thi gian, s phn bi đủ để giết môt thn tượng, mt mơ ước và mt linh hn phi không Phưng. Tư tưởng đến chiếm hu đầu óc ḿnh như mt khúc phim đứt v, người đạo din ct bt vt bvào thùng rác ln ln nhng thphế thi không cn thiết.

Tư tưởng ào đến ni kết thành chui nhgi là knim, nhng ǵ ḿnh ct bt, dc vào thùng rác thi gian và quên nó t lâu cho đến khi Phượng nhc đến t́nh thương ca Phượng cho ḿnh. Trong hoang tàn đổ nát, trong vũng ly tht vng, các con là các ngn nến bp bùng cho ḿnh định hướng đi. Ba ngn nến nhnhoi đủ cho cánh bum rách nát đưa con thuyn nhvào bến b́nh an. Ngày y con thuyn bnh bng theo thi gian cho đến ngày ḿnh đến Seattle, ngày 18 tháng 08 năm 1975.

Phượng ơi, trong cơn hng thy 1975, trong muôn ngàn người xa l, trong đói khát, trong vô vng, ḿnh đă t́m được nim tin nơi Thượng Đế nhng ngày khn khó trong tri tnn, để cm nhn rng ḿnh đang đi trên con đường mi, không mang nng quá kh, nhng ǵ Sa cho là bt hnh đă cho Sa can đảm. Có nim tin và can đảm, đời sd dàng hơn min là các con nh di có mt tương lai. Trong tháng ngày bươn chi hc sng đời sng thường như đi bus, gi đin thoi, hc sinh ng, t́m vic làm, đâu c̣n thi gicho Sa nghĩ đến thân phn ḿnh. Đêm đen đến ri li b́nh minh và đời Sa cũng thế.

… Hơn tám năm dài trên đất tm dung, Sa thy ḿnh may mn trong nhng tháng ngày b́nh an ở đây.

Mt ngày thu nng m, chàng đến đời Sa, con chim lc đàn không c̣n cô đơn na. Sa đă khóc bên chàng không biết bao nhiêu ln mi ln nghĩ đến quê hương. Mi ln nghĩ đến bè bn, người thân và nhng người lính Vit Nam Cng Ḥa bị đọa đầy. Chàng cho ḿnh mt bvai để mi khi nhlkhông gc đầu vào ḷng ḿnh na. Hnh phúc đến vi ḿnh đơn gin lm; mt ánh nh́n ưu tư, mt li nói chân t́nh, mt ncười đầu ngày, mt ly cà phê nóng và s b́nh an trong hn đă quá tuyt vi. Hinh như nhng tuyt đối mà hai đứa ḿnh mong ch chlà nhng đám mây màu sc quá đẹp tmt chân tri. Mây đổi màu mà hai đứa ḿnh c̣n đang chơi vơi trong o tưởng trong lúc mt tri ln mt tlâu.

"Sa đang có hnh phúc..." Phượng có nghe và thm thu li ḿnh không.

Không có hnh phúc và t́nh yêu nào là tuyt đối và Sa chxin được cái tương đối trong cuc đời.

Phượng ơi, Sa và người t́nh ly mt tun nghlàm đi thăm Lake Chelan, va táo, cherry, mơ, min Đông ca tiu bang. Chúng ḿnh mt condo (chung cư) kế hChelan. Sa thích đọc truyn, tm nng trên thm cxanh ngoài mm Wapato trên h Chelan. Bên kia hđồi núi chp chùng màu c khô, duyên dáng đậm đà như màu đồng, màu da nhng cô gái M tm nng nhiu ngày. Nhng đám mây trng lang thang trên đỉnh, tri trong xanh. Sa thích nm dài trên c, nhm mt nghin, cm thy hơi m ca tia nng đang thm vào da tht ḿnh, cái cm giác êm đềm gia đất tri chcó Sa và chàng. Dưới chân Sa, mt thước thôi, là băi cát mn, là các tng đá tṛn ln nhỏ đang đùa rn cùng nước htrong. Tiếng sóng vnhdào dt, Sa có cm giác nghe được ctiếng ca các git nước va chm vào nhau.

C̣n ǵ na, kcho Phượng nghe đi …Sa biết trong tim đen ca bn ḿnh. Có phi Phượng đang nghĩ …Sa nm mt ḿnh ư, khó tin lm. C̣n các nhôn nóng bng, nhng th́ thm trm m, nhng ṿng tay bch tung, nhng môi mm đam mê dưới bu tri xanh, trên thm choang màu nng m …sao Sa cứ đi ṿng ṿng hoài.

Có phi thế không Phượng?

Nếu Phượng có hi, Sa skhông trli v́ …v́ …Sa trân trng ginó trong mt bung tim ri.

Vit Nam khi b chng hay bb, người đàn bà có con di chlà con skhông. Xă hi ca Sa, ca Phượng ddăi vi người nam quá nhiu hay v́ tri sinh ging đực là ging luôn chinh phc, và hhê trong s thành công ca h. Người đàn ông nếu không là người chng tt làm sao các con có mt người cha tt, nói chi mt thn tượng cho các con ca h, phi không Phượng. Sa thi người đàn ông Vit hc ǵ tKhng Tvà có hiu thu li thánh nhân, có hiu ǵ Trang T, Lăo T. Hay là Sa c nhm mt giả đui giả điếc gingu và cho là ti chiến tranh.

Phượng, chàng đang nm bên cnh Sa đây, trên c xanh và dưới ṿm tri trong. Người t́nh ca Sa đang rán mt vào các trang sách trong cun tiu thuyết có tên …English patient …

Nng thu hin lm, Sa mmt nh́n mt tri, mva đủ, để thy lông nheo và vài si tóc như nhng si tơ bc rung rung nhè nh. Sa nhm mt, ri mmt, đùa rn vi các si tơ bc trong nng khi nghĩ vPhượng. Sa nm gi đầu lên hai bàn tay đan vào nhau nghe tiếng lá thu rơi. Nhng chm màu hnh phúc nh trên canvas c̣n nhiu chtrng ca Sa. Sa biết người t́nh đang hin hu bên Sa.

Phượng ơi, Sa thy ḿnh hnh phúc quá.

Sa ngi được mùi thơm ca hàng du hoa hng di thoang thong bên Sa, nhng quhng đỏ chót như nhng trái cherry nh, rc rtrong nng. Tuy không nh́n Sa cũng biết đâu đó trên mt cành hng nào đó, trên hàng du hng có mt nàng nhn nhn đang thư th nh các si tơ bc long lanh trong nng dt cho nàng mt tổ ấm tuyt vi.

Phượng ơi, người t́nh chán đọc sách ri, đang kéo chân Sa và th́ thm… dy đi cô. Khi Sa mmt mây đang che đỉnh núi.

10/09/96

Phượng thương,

T́nh yêu ca chàng cho ḿnh nng nàn muôn triu ln. Sa cm thy cái hnh phúc tht trong tay ḿnh. Sa không c̣n git ḿnh thc gic lo svu vơ. Đừng nhti Sa ngày xưa na, mít ướt và mơ mng xa vi. Bây giSa vn hay khóc nhưng khóc cho nim vui khi nh́n con khôn ln, khóc mi ln ngm ngùi nhli quăng đời xưa. Ngày xưa nơi quê nhà, hai đứa ḿnh thích đi dưới cơn mưa lá me và mường tượng đang đi bên người t́nh trong cơn mơ nào đó. Phượng ơi, nơi Sa màu Thu đẹp tuyt vi, Phượng được đi trong rng, lá thu mưa trên vai trên tóc và trên đường ṃn. Ước ǵ hai đứa ḿnh cùng tha thn trong cơn mưa lá phong mt ngày đẹp tri và chúng ḿnh sẽ đùa nghch như nhng trthơ.

 

10/10/96

Phượng thương,

Sáng nay Sa và chàng tr v Seattle, hy vng tri vn đẹp. Ri xtáo, xcherry xmơ, hai đứa đi thăm Icle creek, nơi Sa và chàng ln đầu hôn nhau, bước dưới nhng gc thông sn sùi cao vi vi, hương thông thơm ngát không gian, lá thông, quthông khô cùng lá phong xào xc dưới gót giy.

Sa nh ngày đầu lang thang trong rng thông, nghe tiếng sui reo vang động núi rng. Nhng lượng nước khng ltrng đổ dn dp trên các tng đá bào nhn vĩ đại, ri êm đềm chy quanh bên các tng đá nho nh. Nng chói loà rng thông, hâm nóng đá tng, làm nước long lanh, mt tri rng rtrên đỉnh đầu. Sa ngi trên mt tng đá ln đọc sách nh́n nước trôi thy đời ḿnh long đong, ch́m ni.

Sa nghe bước chân ai nh dm trên thm lá vàng đỏ đang phơi ḿnh trong nng. Sa nghe ging ai đó âm vang trong rng thu rt du êm hay là mt hoà âm ca tiếng sui đang reo, ca tiếng lá đang đong đưa trong nng, ca tiếng gió đang thi nhtrong rng cây, hay là tiếng ca mây lang thang trên ṿm tri trong xanh hay là âm vang ca mt bn t́nh ca rt thc…

Follow me up and down

All around..all around …

Make a part of you be a part of me…

Take my hand I will follow you... (*)

 

phng dch:

Theo anh lên dc xung đồi

Ṿng vèo, quanh qun cuc đời này nha…

Ước ǵ hai đứa chung đôi

Cm tay anh nhé, đi theo em nè.

Ngày hôm y, Sa và chàng lang thang trong rng thu, trên b sui, thơ thn nh́n lá rơi. Cun nht kư thêm mt chiếc lá phong trong chui knim ca ḿnh nhưng là chui knim ca hnh phúc, nhng viên ngc trai méo mó trong chui ṿng knim ca con nhBc kkhông bao gichp nhn định mnh và thích bơi ngược ḍng.

 

10/11/96

Phượng thương,

NhPhượng tht nhiu, nói đin thoi hoài cũng chưa đủ, lên đây đi, Seattle tuy nh, nhưng có mùa thu tuyt vi, có mùa xuân thiên đường và nht là người ở đây hin như hoa bui sáng. Seattle thành ph duy nht có nhiu mt sách và t lệ đọc sách cao nht nước đó bn. Seattle cũng là thành ph th hai có nhiu rp din kch sng. Thành ph ca hai đứa ḿnh ri phi không. Gi Phượng my lá phong Seattle, Sa mun đưa Phượng lên rng Cascade, núi Rainier, sui Icle, đèo Snoqualmie xem lá đổi màu: nào màu vàng mơ, ngt ngào ca hàng bch dương, cây âm nhc, cây bông g̣n, nào màu đỏ chót hay đỏ rượu chát nng m ca lá phong. Nhưng đẹp nht vn là màu ca loi phong gy (vinemaple) màu đỏ rc r, chói chang trong nng, thu hút mt nh́n, đưa hn người vào thu.

Lên Seattle vi Sa, ngi bên ḷ sưởi ngm rng phong thay màu, nh́n nng lên trên đồi thông, ngm hi âu bay trong nng sm hay là qun chăn cho m ngi ngoài thm ca nh́n chiu rơi. Sa slái xe ṿng ṿng quanh h cho Phượng thy vt thy ngng lng lngm thu. Không th́ hai đứa chùm chăn ngi ăn ht dnướng, nghe nhc nhng bn nhc có lPhượng smê.

Cuc đời Sa đă sang qua mt chương mi ri Phượng.

Ngày nào hành trang ca Sa không hơn mt si tóc nay ln hơn cmt b. Ṿng tṛn bè bn ca Sa bchiến tranh chiếm đot nhhơn đồng xu nay ni rng mi ngày. Con nhSa ngày nào nay li yêu đời và tin người.

NhPhượng

NhPhượng

NhPhượng…

 

Lê Thu Hương/Seattle Washington

______________

* li mt bn nhc ca John Denver

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net