VĂN HỮU

Số 18 Ma Thu 2012

____________________________________________

 

Sương Mai 

 

 

Ngy Đầu Thu

 

Ngy đầu thu nng gh qua rt nh

Gi mơ hnhư tiếng thhng cy

Nng lung linh xuyn nh nh qua my

Thu o mng cho ma thu ươm mng 

 

Ngy th nht thu vgieo lsng

Đem bi thơ lm qu tng thi nhn

Đem bn tay yu du đến tht gn

Nn hoa c cũng ngn ngơ vo mng 

 

Thu va đến, tng si thu rt mng

Như đường tơ ca ch nhn va giăng

Con su con vn lười biếng im nm

Nhng đỏ đang chuyn mnh thơm ngt 

 

Ma thu đến c con chim đứng ht

V c em đang bước lc gia đời

 

Sương Mai

09-10-2012

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net