VĂN HỮU

Số 18 Mùa Thu 2012

____________________________________________

 

Bíchliên Lê 

 

Ngày Giỗ Ba

mi ln Ba làm thơ

con yên lng đứng nh́n

vi bao nhiêu câu hi

đâu nhn được trli

con chỉ được nghe nói

làm vườn và làm toán

làm văn, c̣n làm thơ

sao gi là làm thơ?

tiếng mttrên lu

du êm như làn gió

viết thơ khác làm thơ

con cũng thích làm thơ?

con lc đầu không nói

nh́n mri ngn ngơ

Ba con trông nghsĩ

lúc Ba đọc li thơ

 

ngày con thích làm thơ

Ba đă không c̣n na

Ba không đọc thơ con

thơ không được Ba critique

ḿnh con vi vn thơ

mt ḿnh vi li thơ

thơ con người đời đọc

thơ con người đời xem

hôm nay ngày giBa

con viết my vn thơ

để nh li ngày xưa

mt thuBa làm thơ

 

Bichliên Lê

10/21/2012

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net