art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 19, Ma Đng 2012

______________________________________

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: "Ma đng photo by Ngọc Thể"

 

Minh họa:

Thu Hương

Nhm minh họa Trưng Vương

 

 

Mời đọc :

 

Rong bt ma đng ty bắc ( Linh Vang)

Ăn năn ( BichLien L)

Về Hạnh Phc ( Bch Hoi)

Trăng vỡ ( L Thu Hương)

Đồng Giữa ( Phan Ni Tấn)

Khi Thi Sĩ chết ( Trần Mộng T)

Tnh bất tận ( Trần thị LaiHồng)

Dng sng tuổi thơ ( Phạm Tn An Ninh)

Quảng Trị Du K ( Nguyễn Lệ Uyn)

Thiền hạnh ( Lm Anh)

__________________________

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net