art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 20, Ma Xun 2013

______________________________________

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: "Hạnh Phc" L Thu Hương

 

Minh họa: L thị Thu Hương

                   Nhm minh họa Trưng Vương

 

Mời đọc :

 

Rong bt ma xun 2013 (Thu Hương)

Lng đng trời xun (Linh Vang)

Phơi o ( Bichlien L)

Ma xun v Tnh Yu ( Bch Hoi)

Hun đứng ( Phan Ni Tấn)

My trắng Blao ( Nguyễn Hong Dương)

Lửa ( Hồ Thanh Ngn)

Đi bng tai kim cương ( Vũ Thị Thin Thư)

M ( Quan Dương)

Nồi canh riu c ( Nguyn Nhung)

Xun đất khch v g lang thang ( Hồ Tuấn Nh)

Nỗi tơ chưa kết kn ( Lm Anh)

__________________________

 

Mục lục

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net