art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 21, Ma Hạ 2013

______________________________________

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: Tranh của Lin Tm

 

Minh họa: L thị Thu Hương

                   Nhm minh họa Trưng Vương

 

Mời đọc :

 

Rong bt ma hạ 2013 (L Thu Hương)

Buổi sng trong lng ( Nguyễn Lệ Uyn)

Con c hồi cụt đui ( Quang Nguyễn) 

Khc ( Bch Hoi )

My trắng B'Lao ( Nguyễn Hong Dương)

Hương Rừng - Suối Reo ( Ng Danh)

Ln chơi phố ni ( Nguyễn Hong Dương) 

Lửa phượng ( Trần thị Lai Hồng)

Thơ Đo Anh Dũng ( Đo Anh Dũng)

Thơ Lm Anh ( Lm Anh)

 

__________________________

 

Mục lục

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net