art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 23, Ma Đng 2013

______________________________________

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: Tranh H Cẩm Tm

 

Minh họa:

L Thu Hương

Nhm minh họa Trưng Vương

 

 

Mời đọc :

 

Rong bt ( L Thu Hương)

Ti v ma đng ( Linh Vang)

Tưởng niệm Thi Sĩ Lm Anh (VH & Vin Chnh)

Vĩnh biệt người ti hoa ( Nguyễn Hong Dương)

Nắng Ma Đng ( Bich Lien L)

Trn đỉnh bnh yn ( L Thu Hương)

Khc xun hoi ( Trần Mộng T)

Đong đanh chiếc bng ( V thị Điềm Đạm)

Cầu may ( Lưu Diệu Vn)

Khc dạo đầu cho một nền văn chương

                                          xốc xếch ( Hong Chnh)

__________________________

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net