art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 24, Ma Xun 2014

______________________________________

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: Tranh Đinh Cường

Minh họa:

L Thu Hương

Nhm minh họa Trưng Vương

 

 

Mời đọc :

 

Rong bt ma Xun ( L Thu Hương)

Thụy Sĩ v ti ( L Thu Hương)

Dường Như ( Bichlien L)

Kỷ niệm 100 năm ngy sinh A. Camus(Bch Hoi)

C ph qun cũ ( Trang Y Hạ)

Học tr ngố ( Minh Hằng)

Thng tư ng ln mi tc ( Quan Dương)

Những cnh mai vng ( Trần thị LaiHồng)

__________________________

 

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net