VĂN HỮU

Số 24 Ma Xun 2014

____________________________________________

 

Quan Dương 

 

THNG TƯ NG LN MI TC


 
 
Thng tư nắng trổ da non

Bao nhiu năm sẹo vẫn cn dnh da

Nhu nhăn thm mớ tuổi gi

Trời buồn bất qu như ta l cng


Thng tư nắng xuống rất gần

Nhn tay đụng phải ci thn ho cm

Thời gian st rỉ sắt mn

Tuổi chồng như chất đ hn ln vai


Đi khi cảm thấy sống dai

Chỉ lm thm tri đất ny chật thi


Thng tư sng ni ngậm ngi

Lm thn chiếc l cuối trời qu giang

Nhiều năm sau buổi tan hng

Giờ đy cn st hai hng lệ đu

Trong mơ thấy ngọn cỏ sầu

Lả về qu mẹ hồn đau di di


Thng tư ta đứng nơi ny

Ng ln mi tc mỗi ngy bạc thm

 


Quan Dương

 

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net