art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 25, Ma Hạ 2014

______________________________________

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: Thu Hương - Floating Through Summer (water color)

Minh họa: L Thu Hương &

                  Nhm minh họa Trưng Vương

 

 

Mời đọc :

 

Rong bt ma Hạ ( L Thu Hương)

Những nẻo đường tiếng Việt ( L Hữu)

Gc nhớ ( Việt Bằng)

Chuyện kể bn giường ( Hong Chnh)

Huế v Em ( Phan Ni Tấn)

Vng đất trắng ( Trang Y Hạ)

C ph đắng ( Quan Dương)

Những đm my trn ni Phổ Đ

( Phạm Tn An Ninh)

__________________________

 

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net