art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 29

Hạ 2015

______________________________________

 

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: "Hương thơm từ tiềm thức"

       Tranh mu nước của Thu Hương Seattle

Minh họa: L Thu Hương & Nhm minh họa Trưng Vương

 

 

Mời đọc :

Rong bt ma h ( Thu Hương Seattle)

Ma hạ trong nỗi nhớ ( Linh Vang)

Hong thơ ( BichLien L)

Buổi tối trn cồn ct ( Nguyễn Lệ Uyn)

Bốn mươi năm đời ta vẫn thế ( Hoi Ziang Duy)

Ba dng sng - Khi sương ( Trang Y Hạ)

Ngn thng rải l ( Nguyễn Hong Dương)

Trăng huyết ( Mặc Đỗ)

 

 

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net