art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 30

Thu 2015

_______________________________

 

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: Ma Vng (Water colour painting by Diu Linh)

Minh họa: L Thu Hương & Nhm minh họa Trưng Vương

 

 

Mời đọc :

Rong bt ma Thu 2015 v Thu Hương Seattle)

Ty Bắc, Thu mơ mộng ( Linh Vang)

Thu ( BichLien L)

Ở vm sng nhớ bậu ( Trần Kiu Bạc)

Qua mi hương dạ l ( Trần Kiu Bạc)

Qu xa ( Đặng Lệ Khnh)

Svetlana Alexievich ( Bch Hoi)

Hồn thu ( Ngọc Danh)

Vườn qu xa Ng qua x tắc ( Trần thị LaiHồng)

ng Bch ( Thu Hương Seattle)

 

 

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net