art2all.net

ân cần giới thiệu

 

 

 

VĂN HỮU số 31

 Đông 2015

 

Chủ biên: Thu Hương & Linh Vang

B́a: Duyên dáng Xuân ( Thu Hương Seattle)

Minh họa: Lê Thu Hương & Nhóm minh họa Trưng Vương

 

MỤC LỤC

 

Lêthuhương
Linh Vang

Minh Tranh
Lốc Cốc Tử

Bíchliên Lê
Quảng Đức
Bích Hoài

Việt Bằng
Phạm Cao Dương, TS

Đặng Lệ Khánh
Linh Vang
Nguyễn Hoàng Dương
Trang Y Hạ

Cao Nguyên
Viên Chính
Nguyễn Văn Sâm
Yên Sơn
Thiên Lư
đàoanhdũng
Vương Hồng Ngọc
Vũ Thất
Phạm Thị Ban
Nguyễn Hiền
Nguyễn Quang Bột
Đặng Lệ Khánh

Điệp Mỹ Linh
Trần Kiêu Bạc
Nguyễn Lê Hồng Hưng
Minh Tranh
Vũ Nguyên Diệu
Trang Y Hạ

đàoanhdũng
BaCD
Nguyệt Hạ
Cao Thy -Yên

Lăm Thúy
Trịnh B́nh An
Ḥa Vang
Nhóm Thơ Văn WA
Bíchliên Lê
Chiêu Hoàng
trần thị nhă trang
Linh Vang

04
06
08
09
20
21
27
36
37
42
43
48
50
59
60
61
71
72
88
89

90
102

104
113
114
115
129

130

138
140
142
144
148
149
153
154
156
162
163
171
172
173
174

Rong bút mùa Đông và Tết
Chợt một ngày
Câu đối Tết
Bói toán năm Bính Thân

Đan áo
Năm Bính Thân nói chuyện xuất hành
Nỗi nhớ niềm thương

Em trốn vào thơ
Ngày Xuân, lại nói chuyện tháng giêng
Nhắc
Hội ngộ trường xưa
T́nh tự chiều cuối năm
Đi ăn giỗ

Tháng chạp
Chớm giêng
Ông Đạo Chuối
Này em
Mùa Xuân đến muộn
Mừng Xuân
Lạnh
Về hưu
Kính gởi song thân
Ván bài đầu năm
Quà đầu năm
Nghĩ ǵ sáng mồng một

Nụ hôn đêm Giáng Sinh
Trời không c̣n chút màu xanh
Gái Nga gốc Việt
Lời chúc Xuân & Xuân nay đẹp
Nhạc: Lời kinh riêng
Lộc Xuân

Đời vẫn đẹp
T́nh xuân chưa vẹn
Chuyện đă là quá khứ
Một ḿnh qua chén rượu cay!

Từ nay thế giới vắng Đinh Cường
Thôi đừng khóc nữa An ơi!
Chiều cuối năm
Hoàng hạc lâu
Ṿng nguyệt lăng
T́nh già
Lời cuối năm
Đón Xuân xứ người

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net