art2all.net n cần giới thiệu

 

 

VĂN HỮU số 32 

Xun 2016

 

 

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: Mong Đợi ( Photo Ngọc Danh)

Minh họa: L Thu Hương & Nhm minh họa Trưng Vương

 

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC ĐI BI:

 

RONG BT MA XUN

XUN

HOUSTON ẤM P TNH NGƯỜI

HƯƠNG THƠ

LNG MẠN V HẠNH PHC

HOA TM THNG GING

LM THINH

UỐNG C PH

MẸ! NHỮNG HN Đ TRẢI ĐƯỜNG

LẠNH LNG XUN XỨ LẠ

VI SUY NGHĨ VỀ SCH VIỆT HẢI NGOẠI

 

 

~~oOo~~

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net