art2all.net n cần giới thiệu

 

 

VĂN HỮU số 33 

Hạ 2016

 

 

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: Đi chim flamingo ( Photo Ngọc Danh)

Minh họa: L Thu Hương & Nhm minh họa Trưng Vương

 

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC ĐI BI:

 

RONG BT MA HẠ

DƯƠNG NGHIỄM MẬU: TIẾNG SO NGƯỜI EM T

BICHLIEN LE : NẮNG CHIỀU

BCH HOI : GIẤC MƠ

VIN CHNH: DNG SOI

THU HƯƠNG SEATTLE: CI LẶNG YN

NHƯ THƯƠNG: TAO NI MẸ

PHẠM TN AN NINH: CI BNG CỦA VỊ THẦY TU

 

~~oOo~~

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net