art2all.net ân cần giới thiệu

 

 

VĂN HỮU số 34 

Thu 2016

 

 

 

Chủ biên: Thu Hương & Linh Vang

B́a: Áo Nàng Vàng, oil on canvas, Đinh Trường Chinh

Minh họa: Lê Thu Hương & Nhóm minh họa Trưng Vương

 

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC ĐÔI BÀI:

 

RONG BÚT MÙA THU

LINH VANG: MÙA THU BÊN NÀY, MÙA LỤT Ở BỂN

BICHLIEN LE : THU PHONG

BÍCH HOÀI : THUYẾT NHỊ NGUYÊN GIỮA TRẮNG VÀ ĐEN

NGỌC DANH: HỒN THU XƯA

DƯƠNG NGHIỄM MẬU: CON CHIM CÁNH TRẮNG

CAO NGUYÊN: GOM LÁ THU TÀN

ĐẶNG MAI LAN: HOA VÀNG

 

 

~~oOo~~

 

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net