art2all.net ân cần giới thiệu

 

 

VĂN HỮU số 36

Xuân 2017

 

 

 

Chủ biên: Thu Hương & Linh Vang
B́a: “The Joy of Spring” tranh sơn dầu của Thu Hương

Minh họa: Lê Thu Hương & Nhóm minh họa Trưng Vương

 

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC ĐÔI BÀI:

 

THU HƯƠNG: RONG BÚT / Ở BẮC LỤC ĐỊA MỸ CHÂU

LINH VANG: HOUSTON MỘT LẦN TRỞ LẠI

BÍCHLIEN LÊ: LỐI CŨ

BÍCH HOÀI : THUYẾT ẢO TƯỞNG

VƯƠNG HỒNG NGỌC: THÁNG GIÊNG THỨC GIẤC GỌI NGƯỜI / DỖ GIẤC

PHAN NI TẤN: CON SÁO BẠC LIÊU

TRẦN THỊ LAIHỒNG: T̀NH BẤT TẬN

 

 

~~oOo~~

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net