art2all.net n cần giới thiệu

 

 

VĂN HỮU số 37

Ma Hạ 2017

 

 

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang
Ba: Diễm Xưa tranh sơn dầu của Nguyễn Sơn

Minh họa: L Thu Hương & Nhm minh họa Trưng Vương

 

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC ĐI BI:

 

THU HƯƠNG: RONG BT MA HẠ 2017

LINH VANG: MA H LAN MAN TY BT

BCHLIEN L: NỤ HN ĐẦU

TRỊNH BNH AN: LNH MỸ ĐỌC THƠ LNH CỌNG HA

CAO NGUYN : TIN YU

NGUYỄN VĂN SM: CHIẾC BA L ĐỂ LẠI

YN SƠN : LỤC BT MA TRĂNG

NGUYỄN LỆ UYN NHỚ PHẠM NGỌC LƯ

 

 

~~oOo~~

 

 

_________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net