art2all.net ân cần giới thiệu

 

 

VĂN HỮU số 38

Mùa Thu 2017

 

 

 

Chủ biên: Thu Hương & Linh Vang
B́a: “Thu Vàng”

Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm của Nguyễn Sơn

 

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC ĐÔI BÀI:

 

THU HƯƠNG: RONG BÚT MÙA THU

LINH VANG: LAN MAN RONG BÚT

BÍCHLIEN LÊ: THÁNG CHÍN

NGUYỄN VĂN SÂM: XÂU CHUỖI DA VOI

PHẠM NGỌC: BÀI THÁNG CHÍN

NGUYỄN LÊ HỒNG HƯNG: CHÔN ĐI QUÁ KHỨ

NGỌC DANH : RÁNG CHIỀU THU / CÁNH HẠC TRỜI THU

LÊ HỮU: "LITTLE SÈ GỎNG", TẠI SAO KHÔNG?

 

 

~~oOo~~

 

 

 

_________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net