VĂN HỮU số 39

 

  Mùa Đông 2017 và Tết Mậu Tuất 

 

 

 

NÉT SẦU CỔ THI

 


 

Áo em hay nắng lụa vàng
Chiều bay lăng đăng trên hàng sậy lau
Mỵ Nương -trướng phủ Lạc hầu
Ngày nay hóa kiếp trong màu cổ thư

Bước em trở lại kinh sư
Nh́n tàng kinh các -ngôn từ ngổn ngang
Ra sông -ngắm nắng lụa vàng
Hồn như bến vắng -đ̣ sang băi bồi

Mai em khăn gói qua đồi
Nỗi buồn này -để lại đời cho ai?

Ngọc Danh

 

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

 

 

art2all.net