art2all.net ân cần giới thiệu

 

 

VĂN HỮU số 40

Mùa Xuân 2018

 

 

 

Chủ biên: Thu Hương & Linh Vang
B́a: Vỗ tay thật đều để thấy thân phận của chính ḿnh.
Tranh sơn dầu trên bố 100cm x 120cm by Nguyễn Sơn

 

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC ĐÔI BÀI:

 

THU HƯƠNG: RONG BÚT MÙA XUÂN

LINH VANG: VỀ MỘT LẦN ĐI

 

BÍCHLIÊN LÊ: NẮNG XUÂN

HOÀNG NGỰ THIÊN: THƠ VIẾT TRONG CƠN SAY

TRẦN KIÊU BẠC: THƠ BỐN CÂU TRẦN KIÊU BẠC

LƯU CHINH: LAN MAN

 

ĐOÀN XUÂN THU: CHIẾC ÁO BÀ BA HÌNH CHỮ HỶ

NGUYỄN NGỌC DANH: LỜI CHÚC MẸ TRÒN CON VUÔNG

TRANG Y HẠ: XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM

 

~~oOo~~

 

 

_________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net