art2all.net n cần giới thiệu

 

 

VĂN HỮU số 40

Ma Xun 2018

 

 

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang
Ba: Vỗ tay thật đều để thấy thn phận của chnh mnh.
Tranh sơn dầu trn bố 100cm x 120cm by Nguyễn Sơn

 

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC ĐI BI:

 

THU HƯƠNG: RONG BT MA XUN

LINH VANG: V̀ ṂT L̀N ĐI

 

BCHLIN L: NẮNG XUN

HOÀNG NGỰ THIN: THƠ VÍT TRONG CƠN SAY

TR̀N KIU BẠC: THƠ B́N CU TR̀N KIU BẠC

LƯU CHINH: LAN MAN

 

ĐOÀN XUN THU: CHÍC ÁO BÀ BA HÌNH CHỮ HỶ

NGUỸN NGỌC DANH: LỜI CHÚC MẸ TRÒN CON VUNG

TRANG Y HẠ: XNG Đ́T Đ̀U NĂM

 

~~oOo~~

 

 

_________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net