art2all.net n cần giới thiệu

 

 

VĂN HỮU số 42

Ma Thu 2018

 

 

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang
Ba: Thu vẫn mi mi bn em
Tranh sơn dầu trn bố 90cm x 120cm by Nguyễn Sơn

 

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC ĐI BI:

 

THU HƯƠNG: RONG BT MA THU V THUHUONGSEATTLE

LINH VANG: MA THU - NHỮNG NGHĨ RỜI

 

BCHLIN L: ĐN THU

TRẦN KIU BẠC: BN LỀ CUỘC ĐỜI

VƯƠNG HỒNG NGỌC: THU MƠ

 

BCH HOI: FRANOISE SAGAN V NỖI BUỒN

HONG QUN: NHẬT K MU TM

TRỊNH BNH AN: TƯỞNG NIỆM NỮ SĨ VI KHU TRẦN TRINH THUẬN

 

 

~~oOo~~

 

_________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net