art2all.net n cần giới thiệu

 

 

VĂN HỮU số 44

Ma Xun 2019

 


Chủ bin: Linh Vang & Thu Hương
Ba: C Gi Gi Hoa Ma Xun Acrylic on paper
By Đinh Trường Chinh

 

~~oOo~~

 

MỜI ĐỌC ĐI BI:

 

LINH VANG: Đ MANG LẤY NGHIỆP VO THN

THUHUONGSEATTLE V RONG BT MA XUN 2019

BICHLIEN L: MA XUN HỜN DỖI

NGUYỄN L HỒNG HƯNG: THUYỀN NHN

TRẦN NGỌC ANH: CUỐI CNG CHO THNG BA BUỒN

L ĐỨC LUẬN: SỐ Ở NH CNG THỰ

VƯƠNG HỒNG NGỌC: NN HƯƠNG CHO THNG TƯ

NGUYỄN CNG KHANH: ĐI TM BẢN SẮC

HUỲNH CNG NH: L ME BAY

 

 

~~oOo~~

 

_________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net